Vught rapporteert voortgang Lokale Inclusie Agenda

Op 12 september 2019 heeft de Vughtse gemeenteraad de Lokale Inclusie Agenda 2019-2021 vastgesteld. Dit is de lokale uitwerking van het VN-verdrag voor de Rechten van personen met een beperking. De agenda is integraal, breed van opzet en er zijn veel partijen bij betrokken, zowel bij de opstelling als bij de uitvoering, waaronder ook ervaringsdeskundigen. In de discussie over het voorstel werd door de raad gevraagd om concrete normen en scherpere doelen bij de verschillende onderdelen op te stellen. Die heeft het college verwoord in een raadsinformatiebrief.

De Lokale Inclusie Agenda omvat veel verschillende activiteiten en onderwerpen. Vanaf de vaststelling van de agenda in september 2019 zijn de nodige activiteiten in gang gezet en sommige al afgerond. Zo is het onderzoek naar ‘AutoMaatje’ uitgevoerd, de randvoorwaarden zijn duidelijk, Welzijn Vught heeft opdracht gekregen om de coördinatie te doen. Met AutoMaatje vervoeren vrijwilligers hun minder mobiele plaatsgenoten tegen een geringe onkostenvergoeding. De organisatie ‘Zet’ heeft de toegankelijkheid van vier gemeentelijke gebouwen – gemeentekantoor, raadhuis, BOR en Martinihal – getoetst. Nu wordt bekeken welke maatregelen wanneer uitgevoerd kunnen of moeten worden. Medewerkers van Wegwijs+ hebben een training ‘klare taal’ gehad. Het college is gestart met de uitvoering van het stappenplan ‘waar kan ik naar de wc’ en met de voorbereidingen voor het lokaal testteam toegankelijkheid. In 2019 is bovendien uitgebreid aandacht besteed aan de Week van de toegankelijkheid, inclusief de ondertekening van het Manifest ‘Iedereen doet mee’. Voor vrijwel alle activiteiten is de samenwerking met derden cruciaal. Zo is er een intensieve samenwerking met Toegankelijk Vught, Ouderen Samen en Welzijn Vught.

Overzicht voortgang
Bij de brief is een overzicht gevoegd waarop te zien is wanneer welke actiepunten uit de Lokale Inclusie Agenda worden aangepakt, maar omdat de gevolgen van de coronamaatregelen inmiddels merkbaar zijn, wordt op sommige punten al vertraging opgelopen. Zo was het de bedoeling vóór de zomer te starten met zowel het lokaal testteam als de implementatie van AutoMaatje. Voor beide onderwerpen moeten partijen bij elkaar gebracht worden, vrijwilligers geworven en voor het testteam ook opgeleid. Waar mogelijk worden de zaken zoveel mogelijk voorbereid, zodat er direct na de zomer gestart kan worden met de uitvoering. Volgend jaar wordt Helvoirt onderdeel van de gemeente Vught. Deze kern zal, waar dat kan, al in 2021 ‘meegenomen’ worden in toegankelijkheidsmaatregelen. Daarvoor wordt dit jaar het beleid in Helvoirt/Haaren in beeld gebracht. Uiteraard wordt Helvoirt betrokken bij het vervolg op de nu lopende agenda.

Kijk ook bij

Expositie Joris van Spaendonck bij Van Loon Galleries

Van Loon Galleries organiseert een expositie met schilderijen van Joris van Spaendonck. De expositie is …