Vught moet vele miljoenen extra uittrekken voor onderwijs

“Ik dacht dat we na IHP 1 en 2 de onderwijshuisvesting in Vught tiptop in orde hadden en dat er voor de komende 5 à 6 jaar geen extra geld voor een nieuw Integraal Huisvesting Plan nodig zou zijn, maar dat blijkt nu toch iets anders te liggen”, vertelde wethouder Toine v.d. Ven aan het begin van een informatiesessie om de raadsleden bij te praten over de wensen die er leven bij het onderwijs in Vught.

De grootste verrassing was dat het bedrag van ongeveer 3 miljoen dat in de begroting is uitgetrokken voor uitbreiding van de school voor speciaal onderwijs Zuiderbos (voorheen De Zwengel) op het terrein van Zorgpark Voorburg, totaal onvoldoende is om de plannen te realiseren. Nu is dat in een tijd dat de bouwkosten de pan uit rijzen niet zo verwonderlijk, want het rijk heeft de normkosten voor schoolgebouwen in 2018 met 40% verhoogd en voor 2019 komt daar nog eens 6,6% indexering bij. Helaas zet het Rijk daar géén hogere uitkeringen tegenover, zodat de gemeenten de extra kosten zelf moeten ophoesten. Maar in het geval van Zuiderbos spelen nog andere zaken een rol. Zo is er bij de kredietaanvraag destijds vanuit gegaan dat de grond onder bepaalde voorwaarden, net zoals bij de bestaande bouw, voor 1 euro ter beschikking gesteld zou worden door Reinier van Arkel.

Nu blijkt dat deze constructie toen en ook nu niet is toegestaan. Dat zorgt voor een extra kostenpost van rond de 700.000 euro. Voor de uitbreiding van de school zijn onlangs zes scenario’s uitgewerkt en daarbij is het college tot de conclusie gekomen dat volledige nieuwbouw eigenlijk de beste optie is. Zeker omdat het huidige gebouw, dat er ruim 30 jaar staat, binnen enkele jaren veel extra onderhoud vergt, terwijl bovendien een stijging van het leerlingenaantal van de school wordt voorspeld. Daarnaast komen er bij verbouw van de huidige school ook nog extra kosten voor tijdelijke huisvesting (ook zo’n 600.000 à 700.000 euro), zijn de kosten van de bomen die voor de bouw moeten verdwijnen niet meegerekend, moeten de parkeervoorzieningen verbeterd worden, moet er een lift komen als de school een verdieping krijgt en moet er ook een nieuwe basisinventaris komen voor de gymzaal. Als wordt uitgegaan van nieuwbouw, zullen de kosten in totaal naar verwachting oplopen tot zo’n 14 miljoen euro.

Deze uitkomst viel de meeste raadsleden koud op hun dak. Er werd gesuggereerd om de school elders te gaan neerzetten, maar dat stuit op veel bezwaren, omdat de leerlingen voor een groot deel afkomstig zijn van Herlaarhof, dat eveneens op Zorgpark Voorburg staat. Bovendien is het voor de veiligheid van de leerlingen beter om de school op Voorburg te houden. De schoolleiding kan instemmen met de keuze van het college om voor nieuwbouw te gaan, maar vindt het een minder goed idee om daarmee te wachten tot de hectiek uit de bouwmarkt is verdwenen. De school verkeert al heel lang in een ‘tijdelijke periode’ en heeft veel moeite met dit ‘open einde’ in de plannen, zeker omdat het gaat om leerlingen uit een zeer kwetsbare doelgroep.

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 27 maart. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

Foto-expositie ‘KNIL & Maluku’ in Barak 1B vanaf 9 juli

Voor de foto-expositie ‘KNIL & Maluku’ portretteerde Ton Toemen een aantal oud-militairen van het Koninklijk …