Vught moet gaan bezuinigen

Bij de begrotingsbehandeling in november 2018 zag de financiële positie van Vught er bijzonder rooskleurig uit met plussen van miljoenen in de meerjarenbegroting 2019-2022, maar amper een half jaar later liggen de zaken heel anders.

Doordat de kosten op het programma ‘Meedoen’ jaarlijks ruim 1,5 miljoen hoger begroot moeten worden, zijn de plussen grotendeels verdampt. Daarbij komt nog dat de vorige week gepresenteerde cijfers van de meicirculaire, die een inzicht geven in de te verwachten uitkeringen uit het gemeentefonds, ook fors lager uitvallen. Daardoor wordt de financiële ruimte van de gemeente ineens een stuk kleiner, zodanig dat vanuit de meeste raadsfracties, tijdens de bespreking van de Kadernota, werd aangedrongen op het opstellen van een ‘ombuigingsdocument’.

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 26 juni. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

De Kerkhovense Molen houdt weer broodbakwedstrijd

Ingezonden mededeling De Kerkhovense Molen wil mensen graag laten kennismaken met de meelproducten de molen …