Vught loopt achter op begroting 2019

Tegelijk met de begroting stuurde het college de tweede bestuursrapportage van 2019 (Burap 2) naar de gemeenteraad. Uit de stukken blijkt dat het in mei voorspelde tekort over 2019 is opgelopen van 232.000 naar 387.000 euro. De toename met 155.000 euro valt mee, omdat er behoorlijke tegenvallers waren. De inkomsten uit leges vielen lager uit doordat projecten uitlopen (-226.000), de inkomsten uit de eigen bijdragen voor de WMO waren lager (-225.000), de personeelskosten stegen extra door de nieuwe cao (200.000) en er was een tegenvallende septembercirculaire voor 2019 (-620.000). Gelukkig stonden tegenover deze tegenvallers van in 1,27 miljoen ook flinke meevallers waardoor het tekort van mei tot en met augustus met slechts 155.000 is gestegen. Bij het vaststellen van de begroting 2019 in november 2018 werd uitgegaan van een tekort van 86.000 euro. Dat dit bedrag nu is opgelopen naar 387.000 euro wil niet per se zeggen dat Vught op weg is naar een fors tekort op de jaarrekening 2019. In het verleden is immers vrijwel steeds gebleken dat een tekort bij Burap 2 uiteindelijk wordt omgebogen naar een positief resultaat.

Kijk ook bij

Het Mooie Kinderboekenfestival 13 juni in Verkadefabriek

Deze zomer komen de mooiste kinderboeken weer tot leven tijdens Het Mooie Kinderboekenfestival, 13 juni …