Vught krijgt weer een onafhankelijke rekenkamer

In de raadsvergadering van 13 juli heeft de Vughtse raad unaniem ingestemd met het collegevoorstel om de verordening ‘gemeentelijke rekenkamer Vught 2023’ vast te stellen. Dat betekent dat Vught sinds 2015 weer over een onafhankelijke rekenkamer beschikt.

Per 1 januari 2023 is de ‘Wet versterking decentrale rekenkamers’ in werking getreden en worden gemeenten verplicht om, uiterlijk 1 januari 2024, een onafhankelijke rekenkamer in te stellen bestaande uit externe leden. De huidige rekenkamercommissie werd in augustus 2015 samengesteld uit drie leden van het Presidium, maar leidt sinds die tijd een ‘slapend’ bestaan. Een meerderheid van de gemeenteraad besloot destijds geen geld meer uit te trekken voor een rekenkamer omdat met de uitgebrachte rapporten te weinig werd gedaan.

Leden
In het Presidium van 30 maart 2023 werd besloten om een rekenkamer met drie leden samen te stellen, waaronder een voorzitter. Ook stelde het presidium een selectiecommissie uit zijn midden samen. De kandidaten zijn geworven via het platform ‘werken in Noordoost Brabant’, de site van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) en social media. Ook werd een nieuwe verordening opgesteld voor de nieuwe rekenkamer. De verordening werd besproken in het Presidium van 15 juni en op 26 juni met de beoogde rekenkamerleden. Nadat de raad met het voorstel had ingestemd, werden meteen daarna de leden van de rekenkamer voor 6 jaar benoemd t.w. dhr. J.H. Vereijken als voorzitter van de rekenkamer en de leden mevr. M.J. Damen en mevr. I. Plessius, allen uit Vught. De rekenkamer bepaalt zelf welke onderwerpen zij gaat onderzoeken.

Kijk ook bij

Swim & Dance to Fight Cancer Den Bosch-Vught

Op zondag 1 september vindt het unieke evenement Swim & Dance to Fight Cancer plaats …