V.l.n.r. Secretaris Wendy Bekkers, penningmeester Ruben Baijens, Jacco de Koning en wethouder Toine van de Ven heffen het glas

Vught investeert 1,7 miljoen in accommodatie Zwaluw VFC

Donderdag 27 juni werd in het clubhuis van Zwaluw V.F.C op sportpark Bergenshuizen de overeenkomst tussen de gemeente Vught en de Vughtse voetbalclub ondertekend voor de bouw van een nieuwe accommodatie. Eind november vorig jaar kreeg een plan voor de bouw van een nieuwe accommodatie niet voldoende steun tijdens een commissiebehandeling. Deze deceptie was voor Henk Klösters aanleiding te stoppen als voorzitter van Zwaluw V.F.C.

Amper 7 maanden later was de stemming heel anders. Er waren bloemen voor wethouder Toine van de Ven en er werd een fles champagne opengetrokken. De nieuwe Zwaluw-voorzitter Jacco de Koning vertelde dat er in de afgelopen maanden op een positieve en voortvarende wijze met de gemeente werd samengewerkt om tot een nieuw plan te komen. Daarbij is min of meer voortgeborduurd op het plan dat in de jaren daarvoor was ontwikkeld. De knelpunten die voor een impasse zorgden, konden worden ondervangen. Dit leidde tot een conceptvoorstel, dat vorige week unaniem door het college is goedgekeurd. Eind van dit jaar moet de gemeenteraad de definitieve plannen nog beoordelen. Het ziet ernaar uit dat dit nu weinig problemen zal opleveren. In de raadsvergadering over de Kadernota, die later op de avond werd gehouden, bleek dat een ruime raadsmeerderheid de nieuwe plannen omarmt.

Grote betekenis
De Koning benadrukte dat de huidige accommodatie hard aan vernieuwing toe is en hij is ervan overtuigd dat zijn club, die door de stijgende populariteit van het meisjesvoetbal nog steeds groeit, met de nieuwe accommodatie weer enkele decennia vooruit kan. Hij memoreerde eveneens dat de vereniging in de 88 jaar van haar bestaan haar waarde voor de Vughtse gemeenschap heeft bewezen. Hij was er trots op dat er veel positieve zaken te melden waren zoals het recente Nederlands kampioenschap voor de JO11, goed lopende sponsoring, de start die gemaakt wordt met damesvoetbal en het nog steeds stijgende ledenaantal waardoor de club met zo’n 1200 leden, waaronder 900 kinderen en jongvolwassenen, een grote maatschappelijke betekenis heeft voor Vught.

Budget is taakstellend
Wethouder Van de Ven onderstreepte dat Zwaluw V.F.C. een belangrijke vereniging is voor Vught. Hij was het ermee eens dat de kleedkamers niet meer voldoen aan de huidige eisen op het gebied van veiligheid en milieu. De gemeente gaat nieuwe kleedkamers neerzetten en heeft een afspraak met de club kunnen maken over het onderhoud binnen de ‘hekken’. De gemeente is bereid 1,7 miljoen in het plan te investeren en Zwaluw V.F.C. gaat 1 miljoen steken in het niet-sportgerelateerde gedeelte van het plan. Daarvoor kan de club 1 miljoen lenen bij de Bank Nederlandse Gemeenten, de gemeente staat garant voor dit bedrag. De wethouder benadrukte dat het budget taakstellend is, m.a.w. de gemeente gaat nooit meer dan 1,7 miljoen bijdragen aan de plannen. Het is de bedoeling dat de plannen na de vakantie qua ontwerp nader worden uitgewerkt en dat er dan voor 1 januari 2020 aanbesteed kan worden.

Gemeente blijft eigenaar
In het nieuwe plan zijn de ‘minpunten’ van het voorstel dat in november sneuvelde, opgelost. De gemeente blijft eigenaar van de grond waarop de accommodatie komt te staan, dat was bij de vorige hypotheekovereenkomst niet mogelijk. De gemeente en de club worden gezamenlijk eigenaar van het gebouw. Het is ook in dit plan de bedoeling dat er één gebouw komt in plaats van de drie die er nu staan. Dat levert aanzienlijke voordelen op in de exploitatie. Het feit dat er nu niet geleend hoeft te worden bij een commerciële bank, betekent een lagere rente en dus lagere kosten voor de club. Zwaluw V.F.C. wil graag dat de schop zo snel mogelijk de grond in gaat in de hoop dat het nog lukt om de nieuwe accommodatie gereed te hebben vóór in 2021 het 90-jarig bestaan wordt gevierd. Daarom is het zaak een ontwerp te maken dat blijft binnen de grenzen van het geldende bestemmingsplan. Jacco de Koning heeft er vertrouwen in dat er ook in de komende maanden op dezelfde constructieve wijze met de gemeente samengewerkt kan worden. “Wij gaan voor één gebouw, dat levert voordelen op wat energieverbruik en toezicht betreft. Wij zijn nu bij andere verenigingen aan het kijken om ideeën op te doen. Persoonlijk zie ik niets in een betonnen bak. Ik ga voor een accommodatie met uitstraling en gezelligheid, goed maar niet luxe. We gaan nu fondsen aanschrijven en acties houden om geld in te zamelen. Ons deel van het gebouw wordt casco opgeleverd. Dat geeft ons de mogelijkheid om via zelfwerkzaamheid besparingen te realiseren. Het deel dat de gemeente betaalt, wordt compleet opgeleverd.”

Kijk ook bij

Voorjaarsconcert Vughts Mannenkoor & Vrouwenkoor Innovation

Zondagmiddag 24 maart 14.00 uur zal het Vughts Mannenkoor een voorjaarsconcert verzorgen, samen met Vrouwenkoor …