Vught houdt miljoenen over, maar gaat voor flinke OZB-verhoging in 2023

Vught houdt 5,3 miljoen over op de jaarrekening 2021, die donderdag 30 juni in de commissievergadering zal worden besproken. Volgens de bestuursrapportage over de eerste 4 maanden van 2022 mag er over dit jaar gerekend worden op een overschot van 3,5 miljoen euro. Met name het resultaat over 2021 is opmerkelijk, omdat de oppositiepartijen D66 en CDA tijdens de raadsvergadering van 4 november 2020 de begroting als compleet onverantwoordelijk afschilderden en de financiële positie van Vught onhoudbaar noemden. Beide partijen kwamen enkele weken later als de grote overwinnaars van de herindelingsverkiezingen uit de bus.

Dianne Schellekens (D66) sprak tijdens die begrotingsvergadering de verwachting uit dat het moeilijk zal worden de Vughtse begroting de komende jaren sluitend te houden. Volgens haar is Vught qua schulden de slechtste gemeente van Brabant. Yvonne Vos (CDA) luidde ook de noodklok over de begroting 2021. Zij vond de begroting die het college had ingediend niet reëel, omdat er een groot aantal zaken niet waren opgenomen. Vos destijds: “Wij krijgen met z’n allen een dik vet probleem als we niet gaan bezuinigen.” Wethouder Toine van de Ven, toen wethouder van financiën, was niet onder de indruk van de kritiek en paste de begroting niet aan. Hij krijgt nu met deze jaarrekening alsnog gelijk. Het is de vraag of Van de Ven blij is met dit absolute recordoverschot voor Vught, want het was de bedoeling van het vorige college om ‘scherper’ te gaan begroten om grote overschotten te voorkomen.

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 29 juni. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

Martien en Jet van Broekhoven 65 jaar getrouwd

Martien (87) en Jet (86) van Broekhoven zijn op 20 juli 65 jaar getrouwd. Zij …