Vught gaat woningtekort te lijf

Samenwerken aan een meerjarig woningbouwprogramma met maximaal 600 nieuwe sociale huurwoningen vóór 2030. Met deze opgave en een flink aantal andere maatregelen, gaan de gemeente Vught, de woningcorporaties en hun huurdersorganisaties aan de slag. Het gemeenschappelijke doel: het prettig en goed wonen in de gemeente ook in de toekomst mogelijk maken voor oude en nieuwe inwoners. Dat start met, wat de partijen zien als een gezamenlijke uitdaging, het vinden van goede bouwlocaties om de plannen te realiseren.

Dit jaar zaten niet alleen de gemeente Vught, woonstichting Charlotte van Beuningen en haar huurdersorganisatie om de tafel om afspraken over wonen te maken. Vanwege de herindeling schoven ook de – in Helvoirt actieve – corporaties TBV Wonen en Woonveste aan, mét hun huurdersbelangenorganisaties. Samen vertaalden zij de woonvisie van de gemeente Vught en hun eigen visies naar plannen en oplossingen voor wonen in Vught.

Versneld verduurzamen
Verder hebben de partijen concrete afspraken gemaakt over versnelde verduurzaming van woningen. Voor een beter klimaat en om energie-armoede tegen te gaan. Ook is er aandacht voor voorlichting over klimaat en circulariteit. Voor onderhoud en nieuwbouw lag tot nu toe de nadruk op energiebesparing en de overstap naar niet-fossiele brandstoffen (zoals zonne-energie). Daar komen nu bij: het hergebruik van materialen en het aanpassen aan het veranderende klimaat. Denk bijvoorbeeld aan lokale opvang van regenwater en het creëren van meer biodiversiteit.

Samenwerken met zorgpartners
Steeds meer mensen met een zorgvraag wonen zelfstandig. Zo is in 2030 41% van de Vughtse huishoudens 65 jaar of ouder; in 2020 was dat 33%. Daarom willen de gemeente en corporaties verder investeren in de samenwerking met zorgorganisaties. Ook onderzoeken ze hoe ze bij nieuwbouw al kunnen inspelen op zorgvragen, door bepaalde voorzieningen bij de bouw aan te brengen.

Fijne, leefbare wijken
Partijen streven bij nieuwbouw naar buurten met een combinatie van huur- en koopwoningen. Het stimuleren van duurzaam burencontact zal daarbij een belangrijk speerpunt zijn. Elke drie jaar houden gemeente, corporaties en huurdersorganisaties een wijkschouw om eventuele knelpunten in wijken te signaleren. Veiligheid, toegankelijkheid, gezondheid en het stimuleren van duurzaam burencontact zijn belangrijke aandachtspunten. Corporaties, gemeente, politie, welzijn en zorgpartners gaan hierin nauw samenwerken.

Nieuwe (tijdelijke) woonconcepten
Een aantal doelgroepen komt nu door de oververhitte woningmarkt in de knel. Daarbij gaat het om mensen in ernstige omstandigheden die snel een woning zoeken zoals statushouders en spoedzoekers. Om hen op korte termijn lucht te geven, onderzoeken de corporaties nieuwe woonconcepten. Dat gaat bijvoorbeeld over tijdelijke woonconcepten, woningsplitsing en woning delen.

Kijk ook bij

Hulp bij digitaal boeken lezen of luisteren

Met een abonnement van Bibliotheek Vught heb je duizenden titels van luisterboeken en e-books ter …