Vught gaat voor leefbaarheid en veiligheid

In de raadsvergadering van donderdag 1 februari moest de Vughtse raad beslissen over de vraag: hoe verder met de N65? Het college stelde voor het VKA+ als uitgangspunt te nemen voor het vervolg van de reconstructie van de N65 en samen met de partners op korte termijn maatregelen te nemen, die gericht zijn op het verbeteren van de leefbaarheid in Vught. De organisaties die zich in Vught bezighouden met de N65 hebben de inspraakmogelijkheid gebruikt om duidelijk te maken dat zij er niets in zien de VKA+, na de uitspraak van de Raad van State, nog als uitgangspunt te nemen voor de reconstructie. Maar de grote meerderheid van de gemeenteraad kon zich ten slotte toch vinden in het collegevoorstel, dat wel werd aangescherpt met een breed gesteunde motie.

Er werden tijdens de raadsvergadering 3 amendementen en 1 motie ingediend. De SP probeerde – gesteund door PLV- het collegevoorstel, waarin vasthouden aan VKA+ en het nemen van kortetermijnmaatregelen waren gekoppeld, te splitsen in 2 aparte voorstellen waardoor het mogelijk zou worden VKA+ af te wijzen en de kortetermijnmaatregelen te omarmen. Dit amendement kreeg alleen steun van D66, SP en PLV.
Een amendement van PLV waarin het college werd opgedragen om de reconstructie van de N65 alleen te laten doorgaan als het hele traject van de N65 (Vught-Tilburg) in de reconstructie wordt betrokken of anders de door de gemeente aan het project betaalde 24 miljoen terug te halen en te besteden aan de plaatselijke infrastructuur, kreeg geen enkele steun.
D66 probeerde met zijn amendement de tekst van het raadsbesluit te wijzigen zodat er zou komen te staan: De oorspronkelijke doelstellingen van het VKA+ te gebruiken voor het vervolg van de reconstructie N65 en samen met de partners kortetermijnmaatregelen te nemen die gericht zijn op het verbeteren van de leefbaarheid en het college van B&W opdracht te geven in overleg te treden met de partners (o.a. Rijk en provincie) om de bestuursovereenkomst N65 hierop aan te passen. Ook dit amendement haalde het niet, met alleen de stemmen van D66, PLV en SP (5-17). De andere fracties zagen hier niets in, omdat ze vrezen dat het opzeggen van de overeenkomst over de N65 met Rijk en provincie zal betekenen dat beide partners de toegezegde gelden zullen terugtrekken.

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 7 februari 2024. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

Swim & Dance to Fight Cancer Den Bosch-Vught

Op zondag 1 september vindt het unieke evenement Swim & Dance to Fight Cancer plaats …