De Yuandang voetgangersbrug bij Shanghai

Vught gaat verbinding tussen station en NM Kamp Vught in beeld brengen

In het Uitvoeringsprogramma 2021-2026, dat hoort bij het coalitieakkoord ‘Een nieuwe start’, is opgenomen dat de route van station Vught naar NM Kamp Vught als erfgoed van de oorlog meer in beeld zal worden gebracht. Het college heeft het voorstel daarover naar de gemeenteraad gestuurd voor behandeling in de raadsvergadering van 2 maart. In het voorstel wordt toestemming gevraagd om de uitvraag voor een ontwerp door een kunstenaar van de verbinding te starten en om een voorschot van 60.000 euro voor het project, dat mogelijk in totaal 400.000 euro gaat kosten.

Door de reconstructie van het spoor en de N65 wijzigt de openbare ruimte in Vught. Er ontstaan veiligere en betere verbindingen, tenminste, als de plannen voor de N65 nog ooit uitgevoerd kunnen worden, met minder barrières. Een aantal locaties wordt hierop aangepast of heringericht. Dat biedt kansen, ook op het gebied van cultuur en erfgoed. Vanaf 2017 zijn met de bewonersorganisatie Samen voor Vught sessies gehouden met belangengroepen om de meerwaarde voor Vught van de Rijksinfra-projecten te versterken. Hierbij is het voorstel geopperd om meer te doen met de historische verbinding tussen het station in Vught en NM Kamp Vught, waarlangs gevangenen naar en van het station en concentratiekamp gingen. De verbinding tussen het station en NM Kamp Vught kruist beide Rijksinfra-projecten: het spoor en de N65. De verbinding verandert daardoor. Het spoor bij het station wordt verdiept en het Versterplein en de Stationsstraat worden op maaiveldniveau met elkaar verbonden. Je kunt zo voortaan het spoor en mogelijk ook de N65 passeren zonder obstakels.

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 15 februari. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

Lucas Duynisveld wint nationale eindronde International Junior Science Olympiad

Gymnasium Beekvliet is als school zeer actief op olympiades en dit jaar ook heel succesvol. …