Vught gaat meer bomen planten en geld reserveren voor Speeldoos en scholen

De fracties in de Vughtse raad probeerden tijdens de raadsvergadering van donderdag 13 juli door het indienen van 1 amendement en 16 moties de Kadernota 2023-2027, die een voorbereiding is op de begroting 2024, bij te stellen. De financiële mogelijkheden voor Vught leken bij het samenstellen van de Kadernota aanzienlijk minder florissant dan vorig jaar, maar de meicirculaire zorgde voor een verbetering van de vooruitzichten. Van de extra financiële ruimte wilde een aantal fracties gebruikmaken om nog wat nieuwe zaken op de rol te zetten. Dat lukte maar ten dele. Slechts 7 van de moties haalden de eindstreep.

Deze week adviseerde de Vereniging Nederlandse Gemeenten de 342 gemeenten om voor 2024 en 2025 nog een sluitende begroting te presenteren, maar voor de jaren erna een realistische begroting in te dienen waaruit blijkt dat ze te weinig geld hebben om alle taken uit te voeren. Uit onderzoek van accountant BDO is gebleken dat begin 2023 al 60% van de gemeenten in 2026 in de rode cijfers terecht zal komen. Daarvan is in Vught tot nu toe nog geen sprake, zoals bij de behandeling van de Kadernota 2024-2027 bleek.

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 19 juli. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

Cursus Sterrenkunde in Den Bosch

Galaxis, de afdeling ‘s-Hertogenbosch van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS), verzorgt …