Vught gaat maatregelen nemen tegen ‘verkamering’

Door de fractie van Gemeentebelangen zijn op 3 maart vragen gesteld met betrekking tot het omvormen van een  eengezinswoning in de Vughtse Hoeven tot een meerkamerwoning. Het college vindt deze ontwikkeling niet wenselijk, omdat de ‘verkamering’ negatieve gevolgen kan hebben voor het woongenot en de woonomgeving, onder andere door een hogere parkeerdruk en meer verkeersbewegingen.

Verder kan de veiligheid van inwoners van de verkamerde woning zelf in het geding zijn. Het college begrijpt de vrees van de buurt voor waardevermindering van de woningen. Het college geeft aan dat in een aantal van de Vughtse bestemmingsplannen kamerverhuur niet wordt uitgesloten. Kamerbewoning zolang die voldoet aan het bestemmingsplan en de voorschriften van het Bouwbesluit, kan nu dus niet worden tegengehouden. Daarom is het college van plan om een parapluherziening op te stellen waarmee kamerverhuur wordt uitgesloten in alle bestemmingsplannen waarin dat nu niet goed geregeld is. Daarnaast antwoordt het college dat de gemeente samen met de brandweer controleert op de brandveiligheid van verkamerde woningen en zal optreden als blijkt dat de veiligheid onvoldoende is gewaarborgd. Als er overlast in de buurt ontstaat zal het college, al dan niet samen met de politie, de bewoners en de eigenaar van de woning hierop aanspreken en optreden tegen de overlast.

Kijk ook bij

Kennismaken met tennis en padel voor jeugd

Tennis- en Padelvereniging Bergenshuizen is een superleuke en gezellige vereniging die bol staat van de …