Vught financieel van de hel in de hemel?

In de begrotingsvergadering van november 2020, vlak voor de herindelingsverkiezingen, wekten D66 en CDA – toen nog in de oppositie – de indruk dat Vught dankzij wanbeleid van het Vughtse college op de rand van de financiële afgrond balanceerde. CDA-fractievoorzitter Yvonne Vos destijds: “We hebben een dik, vet probleem.” Dianne Schellekens (D66): “Alle seinen staan op donkerrood; Vught staat er het slechtste voor van alle Brabantse gemeenten.” Nu een jaar later blijkt uit de tweede bestuursrapportage van 2021 dat Vught tot nu uitkomt op een positief resultaat van bijna 2 miljoen en de ervaring leert dat als straks in mei de jaarrekening 2021 wordt opgemaakt, het positieve resultaat nog hoger zal uitvallen. Deze week werden ook de gevolgen van de ‘septembercirculaire’ bekend. Daaruit wordt duidelijk dat Vught over 2021 en volgende jaren op plussen van meer dan een miljoen kan rekenen.

Het college reageerde vorig jaar vrij onderkoeld op de beschuldiging van financieel wanbeleid door de oppositie. Terecht, naar nu blijkt. In plaats van de voorspelde grote tekorten over 2021 stevent Vught nu af op een recordoverschot op het jaar 2021. Voor de begroting 2022, die donderdag 4 november door de raad wordt vastgesteld, en ook voor de volgende jaren ziet het er nu florissant uit. Ondanks de grotere financiële armslag lijkt het er niet op dat de coalitiepartijen het geld nu willen laten ‘rollen’. Integendeel, er werd ‘breed’ gepleit voor grote voorzichtigheid, omdat er nog zoveel onzekerheid bestaat over de komende ontwikkelingen. Dat heeft o.a. te maken met het in de begroting aangekondigde nieuw beleid, dat voor een belangrijk deel bestaat uit het opstellen van plannen en visies zoals b.v. opstellen mobiliteitsvisie en de daarbij behorende plannen, uitrollen participatiebeleid, vernieuwen communicatiebeleid, opstellen integraal veiligheidsplan, opstellen nieuwe beleidsnota economie, recreatie & toerisme, uitvoeren sportakkoord, uitbreiding masterplan bewegen, opstellen integraal accommodatiebeleid, uitvoeren Integraal Huisvestingsplan, enz. Allemaal plannen waaraan nu nog geen concrete bedragen te koppelen zijn, maar die mogelijk wel tot extra uitgaven zullen leiden. Vorig jaar kreeg het college het verwijt dat de begroting geen juist beeld gaf van de werkelijke situatie doordat er uitgaven, die er zeker aankwamen, niet waren opgenomen. Uit de beantwoording van vragen door wethouder Mark du Maine (Financiën), tijdens de gezamenlijke commissievergadering over de begroting, is dat nog steeds het geval. Du Maine hield de commissieleden voor: “Dit is geen kwestie van kop in het zand steken. De afspraak is dat we iets pas in de begroting opnemen als we zéker weten wat het gaat kosten. Als u wilt dat dit verandert, moeten we hierover andere afspraken maken.”

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 27 oktober. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

13 december kerstmarkt Robert Coppes Stichting in Vught

‘Coppes Couleur’, de dagbesteding voor blinde en slechtziende volwassenen van de Robert Coppes Stichting in …