Vught en het water

Van 17 t/m 24 oktober wordt landelijk de ‘Week van Ons Water’ gehouden. Midden in deze week, op zaterdag 20 oktober, bent u welkom in DePetrus voor een filmbezoek met nabespreking en een wandelexcursie door Vught.

De aandacht focust op de manier waarop Vught, als dorp in een beekdal, zich beschermt tegen het water, maar ook hoe we met elkaar water kunnen vasthouden om verdroging tegen te gaan. Door de bijzondere ligging heeft Vught veel te doen met water. Want wat betekent Vught ook al weer volgens velen? Een vochtige plek, maar ook een plek waar verdroging op de loer ligt, doordat we het toestromende water snel willen afvoeren om overlast tegen te gaan.

Programma
In opdracht van het Vughts Museum is in 2016 een mooie film gemaakt over Vught en de wateroverlast. De film werd gemaakt door Ellen van Kempen en kwam tot stand met financiële steun van de waterschappen Aa en Maas en De Dommel. De teksten werden ingesproken door Theo Verbruggen. Kenner Henk Smeets laat op zaterdag 20 oktober die film zien. En ook voor degenen die de film al eens bekeken hebben in DePetrus blijft het interessant, doordat Henk zelf aanwezig is om tekst en uitleg te geven en vragen te beantwoorden. De film start om 13.00 uur en na afloop van de vragensessie begint een wandeling in het dorp op zoek naar water en de manier waarop Vughtenaren daarmee omgaan. Een wandeling met aandacht voor tegeltuintjes, afkoppeling van hemelwater, mooie tuinen met goede oplossingen voor het water, de Vughtse singels en het bekende systeem van gescheiden riolering.

Samen kijken, samen wandelen, samen vertellen
De organisatoren hopen dat veel mensen komen kijken naar de film en willen meewandelen. Alle deelnemers zijn tegelijk ook gids voor elkaar. Ze kunnen alles wat ze weten over Vught en het water delen met andere deelnemers. En zo komt u gegarandeerd iets nieuws te weten of komt u op een plek waar u nog niet eerder gekeken hebt.
Deelname is gratis, maar als het programma goed bevalt, dan wordt een vrijwillige bijdrage in de kosten op prijs gesteld. Dat mag u na afloop zelf bepalen. Het initiatief is niet ingegeven vanuit een specifieke organisatie, maar de initiatiefnemers zijn gewoon benieuwd naar wat Vughtenaren samen weten en kunnen doen binnen de gemeente.

Waarom, waar en wanneer?
Want water is wel belangrijk. Klimaatveranderingen zullen voor intensieve wateroverlast en aanhoudende droogte zorgen. Dat hebben we deze zomer wel ervaren met elkaar. Het is dus tijd voor actie: hoe kunnen Vughtenaren hun eigen leefomgeving klimaat-adaptief maken? De deelnemers worden rond 15.30 uur weer bij DePetrus terug verwacht. Het is fijn als de organisatoren enigszins weten hoeveel mensen willen meedoen. Wilt u zich daarom aanmelden via info@marleenvantilburg.nl als u er zaterdag 20 oktober tussen 13.00 en 15.30 uur bij wilt zijn?

Kijk ook bij

Feestweekend Zwaluw V.F.C. 21 t/m 23 juni

Op 10 mei 2021 bestond Zwaluw V.F.C. 90 jaar. Opgericht in 1931 en als fusieclub …