Stadhouderspark Vught

Vught beste woongemeente van Brabant

Weekblad Elsevier gaat al sinds 1997 jaarlijks op zoek naar de beste gemeente van Nederland om in te wonen. Dit jaar is, in samenwerking met Bureau Louter, voor het eerst ook de kwaliteit van de postcodegebieden in de 355 gemeenten vergeleken. Vught figureert al enkele jaren in de top 50 van de beste gemeenten, dit keer eindigde het dorp op plaats 23 en werd daarmee de beste woongemeente van Brabant. Sint-Michielsgestel deed het ook goed (50e).

Om tot een goede vergelijking te komen berekenden de onderzoekers voor alle gemeenten en ook voor alle postcodegebieden de scores op basis van ruim 100 factoren. Er wordt o.a. gekeken naar de nabijheid van en variatie van winkels, het aanbod van scholen, ziekenhuizen, horeca, aantrekkelijke bebouwing, natuur, ruimte en schone lucht. Ook het sociale klimaat wordt meegeteld. Niet alle cijfers wegen even zwaar mee, de onderdelen zijn immers niet allemaal even belangrijk. De topgemeenten bieden de beste mix binnen de eigen gemeentegrenzen of vlak daarbuiten. Naast Vught en Sint-Michielsgestel klasseerden zich ook de Brabantse gemeentes Waalre (25), Goirle (42) en Oisterwijk (45) in de top 50. Haaren komt als 162e uit de bus, maar wel met maximumscores op gebied van gebouwde omgeving, veiligheid en kenmerken bevolking. Boxtel komt pas op plaats 281. De nationale top 5 wordt gevormd door: Rozendaal (Gld), Laren, Heemstede, Bloemendaal en Wassenaar.

Postcodes
Bij de postcodegebieden komt 2051 Overveen uit de gemeente Bloemendaal als beste uit de strijd. In Brabant haalden slechts 4 postcodegebieden een plaats in de top 50, maar liefst twee daarvan liggen in Vught, namelijk 5261 (Vught-Oost/Centrum) op plaats 42 en 5263 (Vught-Noord) op 50. De andere twee postcodes 5062 (Oisterwijk-Zuid) en 5581 (Waalre kern) kwamen resp. op plek 40 en 47. Elsevier geeft aan dat dit jaar voor het eerst de scores op postcodegebied zijn berekend om mooie, maar veelal verborgen, plekjes te kunnen ontdekken. Goed nieuws dus voor de mensen die in deze postcodegebieden een huis bezitten.

Scores
Op elsevierweekblad.nl/bestegemeenten zijn voor alle gemeenten de scores op elf rubrieken te vergelijken. Vught scoort maximaal op het gebied zorg, vrijetijd, bereikbaarheid en natuurlijke omgeving. Ook op het gebied van onderwijs en kinderopvang, gebouwde omgeving en kenmerken bevolking doet de gemeente het goed. Slechte scores worden genoteerd op het gebied van veiligheid en rust & ruimte.
Sint-Michielsgestel kreeg optimale scores voor gebouwde omgeving, weinig overlast, veiligheid en kenmerken bevolking, maar scoorde slecht op het gebied van winkels en zorg.

Verbeterpunten
De criteria waarop Vught het beneden gemiddeld doet, zijn veiligheid en rust & ruimte. Bij veiligheid wordt de score o.a. bepaald door de feitelijke informatie over het aantal aangiften van vermogensdelicten en geweldsmisdrijven per duizend inwoners. Die wordt aangevuld met oordelen van inwoners over angst om te worden beroofd of lastiggevallen. Verkeersveiligheid behoort ook tot dit onderdeel. Hiervoor zijn oordelen van inwoners over de verkeersveiligheid aangevuld met het feitelijke aantal verkeersdoden en het geregistreerde aantal ziekenhuisgewonden per duizend inwoners.

Een indicator voor ‘rust en ruimte’ is de intensiteit van het ruimtegebruik op buurt-, gemeente- en regionaal niveau. De intensiteit wordt berekend als de som van arbeidsplaatsen en inwoners gedeeld door het totale oppervlakte van de gemeente. Een lage intensiteit is gunstig. Bureau Louter berekende hoeveel hinder inwoners hebben van files. Ook de mate van luchtverontreiniging telt mee in het onderdeel. Op basis van gegevens van het RIVM is de mate van luchtverontreiniging bepaald op het niveau van buurten en gemeenten. Bepalend is daarbij hoeveel mensen hinder ondervinden van luchtverontreiniging door koolmonoxide, elementaire koolstof, fijnstof, ammoniak. Op deze twee punten zou Vught dus moeten verbeteren om nog wat plaatsjes te klimmen. (Bron: Weekblad Elsevier.)

Kijk ook bij

Zwarte handel en zware straf: de precaire toestand in Kamp Vught

Voedsel achterhouden voor fuifjes van het personeel, sigaretten voor veel geld verkopen aan bewakers of …