Vreemd!

Donderdag 20 januari hielden de Vughtse raadsleden onder leiding van burgemeester Van de Mortel een digitale raadsinformatieavond die in het teken stond van voorstellen over de vernieuwing van de werkwijze van de raad. Tijdens de verkiezingen van november 2020 ging het voortdurend over de noodzaak van bestuurlijke vernieuwing en meer transparantie in de Vughtse politiek. In het coalitieakkoord dat na de verkiezingen is vastgesteld, staat als allereerste punt: bestuurlijke vernieuwing. Bij de elementen die moeten leiden naar de bestuurlijke vernieuwing die wordt voorgestaan, wordt als eerste genoemd: meer en betere burgerparticipatie.

In dat licht bezien is het toch op z’n minst opmerkelijk te noemen dat juist de eerste de beste bijeenkomst van de voltallige raad over dit onderwerp niet openbaar was, terwijl raadsinformatieavonden normaal vrijwel altijd openbaar zijn. Zeker omdat bij de aankondiging van de bijeenkomst de gesprekstof en de agenda van de avond openbaar zijn gemaakt. De gemeentewoordvoerder deelde desgevraagd mede dat de bijeenkomst van donderdag op verzoek van de raad, niet openbaar was. ‘De raadsleden wilden eerst intern met elkaar praten over hun werkwijze.’ Er is ook géén video on demand beschikbaar om de bijeenkomst terug te kijken. Gezien de zo gewenste transparantie en de wens om burgers meer te betrekken bij de wijze waarop ze bestuurd worden, lijkt dit een vreemde eerste stap. Zeker omdat de raad in de raadsvergadering van 17 maart al wil beslissen over de nieuwe werkwijze.

Kijk ook bij

Museum van Gedenkplaats Kamp Haaren op afspraak open

De Gedenkplaats bevindt zich na de verwoestende brand, op de tijdelijke locatie aan het Gildepad …