Vragen Gemeentebelangen over onderhoud sportzaal Het Kwartier

De fractie van Gemeentebelangen heeft het Vughtse college schriftelijke vragen gesteld over het onderhoud van de sportzaal van Het Kwartier. In de brief schrijft GB dat de fractie al gedurende een langere periode wordt bevraagd over de erbarmelijke staat van onderhoud van de sportzaal bij Het Kwartier.

Volgens GB loopt het water bij hevige regenval letterlijk over de muren naar beneden en tast zo ook de vilten wand en de toestellen eronder aan. De wand laat her en der los waardoor kinderen erachter kunnen blijven haken met hun hand met alle gevolgen van dien. De hele situatie lijkt GB niet bevorderlijk voor de veiligheid van de kinderen die er gebruik van maken. Het gaat om ca. 700 kinderen van de scholen OBS Koningslinde en Molenven en nog eens om ca. 300 kinderen van Prins Hendrik. Daarnaast zouden meldingen over kapotte toestellen of gebrek aan toiletpapier langdurig niet worden opgepakt door de afwezigheid van een beheerder.

Gemeentebelangen vraagt het college wie verantwoordelijk is voor onderhoud en facilitering van de sportzaal en of de gebruikers mogen rekenen op de aanwezigheid van faciliteiten als zeep, toiletpapier, toestellen zonder gebreken en een schone sportomgeving? Kortom, zijn dergelijke faciliteiten bij de huur inbegrepen? Ook wil GB weten of het college op de hoogte is van de vele lekkages in de sportzaal? En zo ja, waarom komt er geen adequate oplossing voor dit probleem?

Gemeentebelangen vernam dat er momenteel sprake is van onderbezetting voor het beheer van de gemeentelijke gebouwen. De fractie kan zich echter niet voorstellen dat er helemaal geen reactie volgt op één van bovengenoemde meldingen met betrekking tot lekkages e.d. Daarom vraagt de fractie of het college mét GB van mening is dat regelmatige aanwezigheid van een beheerder onontbeerlijk is om de huurders/gebruikers van de sportzaal op de juiste wijze te faciliteren?

Kijk ook bij

Vijf nieuwe vaarroutes door de Zuiderwaterlinie

De Zuiderwaterlinie vertelt het typisch Nederlandse verhaal van verdedigen met water. Met vijf nieuwe vaarroutes …