Vragen D66 over ontwikkelingen ‘IJzeren Man’

De ontwikkelingen bij het Strandhuys, Strandpaviljoen en het Strandbad IJzeren Man gaan hard. Een deel van de ambities van de nieuwe uitbater zijn al waargemaakt. D66 beoordeelt niet alle ontwikkelingen als positief.

Zo is D66 geschrokken van de enorme parkeerstrook die recent aangelegd is voor het Strandhuys en het Strandpaviljoen. Het is een zeer grote uitbreiding van het parkeerterrein vlak voor de deur, terwijl er op korte afstand een grote parkeerplaats beschikbaar is. Deze ingreep is geen verbetering van de aanblik van de IJzeren Man. Vanaf de Boslaan is het op een normale dag nu een en al blik wat je ziet. D66 maakt zich ook bezorgd over de stilte rondom de hotelplannen van de eigenaar. Daarover heeft het college nog steeds niets gecommuniceerd met de raad. Vorig jaar meldde het college dat de uitbater wel de plannen gepresenteerd had, maar er nog geen oordeel over had. D66 wil géén massatoerisme bij de IJzeren Man, geen pretpark, maar een bij Vught passende gelegenheid die zijn zaak exploiteert binnen de huidige grenzen met invloed van de inwoners van Vught, die deze plek een warm hart toe dragen.

Schriftelijke vragen
Daarom heeft D66 een aantal schriftelijke vragen gesteld aan het college.
– Hoe beoordeelt het college de nieuwe aanblik op het Strandhuys en het Strandpaviljoen bij de IJzeren Man? Past deze binnen de kaders van de geldende structuurvisie?
– Op basis van welke vergunning is de parkeerplaats van de IJzeren Man uitgebreid? Kan dit volgens het bestemmingsplan?
– Gaat het om gepachte grond of gemeentelijke grond?
– Hoeveel bomen en struiken zijn er voor het veranderen van groen in parkeerplaatsen weggehaald? Heeft de gemeente daarvoor toestemming gegeven?
– Als de parkeerplaats niet voldoet aan de regelgeving en benodigde vergunningen, welke mogelijkheden heeft het college om deze parkeerplaats weg te halen?
– Welk antwoord heeft het college gestuurd naar de exploitant van de IJzeren Man nadat hij vorig jaar zijn hotelplannen presenteerde?
– Zijn er nog meer plannen bekend bij het college voor ontwikkelingen rond het Strandhuys, het Strandpaviljoen en het Strandbad bij de IJzeren Man? En zo ja, welke? Hoe staat het college daarin?
– Is het college van plan de gemeenteraad bij de verdere ontwikkelingen op deze locatie te betrekken? En zo ja, wanneer en op welke wijze?

Kijk ook bij

Martien en Jet van Broekhoven 65 jaar getrouwd

Martien (87) en Jet (86) van Broekhoven zijn op 20 juli 65 jaar getrouwd. Zij …