Vragen D66 over aannamebeleid Maurick College

D66 raadslid Gemma Wiegant heeft aan het college van B en W schriftelijke vragen gesteld over het aannamebeleid van nieuwe leerlingen op het Maurick College. Voor komend schooljaar gaat de populaire middelbare school loten. D66 vindt dat leerlingen uit Vught, Helvoirt en Cromvoirt voorrang zouden moeten krijgen, omdat het Maurick voor deze plaatsen de dichtstbijzijnde school is. D66 hoopt dat het gemeentebestuur hiervoor een lans wil breken.

D66 is er trots op dat er in Vught zo’n uitstekende school is op het gebied van voortgezet onderwijs. Het Maurick College heeft een onderwijsvorm die zeer succesvol is. Wiegant: “De huisvesting is goed op orde en er wordt zelfs uitgebreid. Bovendien zijn de slagingspercentages bij alle onderwijsrichtingen al jaren uitzonderlijk hoog in vergelijking met andere scholen in de regio. Het is dan ook niet raar dat de school al jaren populair is en nog steeds populairder wordt. Dat is niet alleen in het primaire verzorgingsgebied Vught, Helvoirt en Cromvoirt, maar ook (ver) daarbuiten.”

Loten
Inmiddels is de aantrekkingskracht van het Maurick zo groot dat in het komende schooljaar alle nieuwe leerlingen niet meer rechtstreeks geplaatst kunnen worden. Gemma Wiegant: “Daarom zal er komend schooljaar geloot gaan worden. Er is plaats voor 360 leerlingen. De verdeling is 22 plaatsen op vmbo basis-kader, 122 op vmbo-t en vmbo-t/havo en 216 voor havo/vwo en gymnasium. Alle nieuwe leerlingen loten mee of ze nou uit Vught, Drunen, Helvoirt of Zaltbommel komen. Alléén de nieuwe leerlingen die al een broer of zus op de school hebben zitten, worden automatisch aangenomen en hoeven niet mee te loten.”

Voorrang
D66 begrijpt dat het Maurick College op de rem moet trappen, omdat de capaciteit er niet is om nog meer leerlingen te plaatsen. D66 zou echter liever zien dat kinderen uit Vught, Helvoirt en Cromvoirt voorrang zouden krijgen bij de inschrijvingen. Voor deze drie plaatsen is de school de dichtstbijzijnde. D66 heeft daarom aan het gemeentebestuur gevraagd of dat het met D66 eens is dat kinderen in principe in hun eigen plaats voortgezet onderwijs moeten kunnen genieten, als dat aanwezig is. Ook vraagt D66 of het college bereid is om hierover het gesprek aan te gaan met het Maurick College om af te tasten of er met name voor kinderen uit Vught, Helvoirt en Cromvoirt een betere positie te creëren is? Voorrang bij toewijzing zou de voorkeur van D66 hebben, maar een alternatief is om deze kinderen 2 of 3 loten te geven. Het college zal voor 19 december antwoord geven op de vragen.

Kijk ook bij

Inschrijving Zomerschool Vught start vandaag

Over enkele weken breekt weer een mooie periode aan: Liefst 7 weken lang kunnen 55-plussers …