Vragen aan de Vughtse politiek

Het Klaverblad heeft de zes partijen die bij de herindelingsverkiezingen van woensdag 18 november strijden om de stemmen in Vught, Helvoirt en Cromvoirt acht vragen gesteld over actuele onderwerpen. Vorige week publiceerden wij de antwoorden op de eerste 4 vragen en deze week plaatsen wij de antwoorden op de andere vier vragen 1 op 1 in Het Klaverblad.

U leest de antwoorden op onderstaande vragen in Het Klaverblad van 11 november. Voor de online versie, klik hier.

Hoe moeten de kosten van de afvalinzameling in de hand worden gehouden?
In 2021 gaat Vught het beleid rond de afvalinzameling onder de loep nemen. De afvalstoffenheffing is in Vught vrij hoog en dat heeft te maken met het hoge serviceniveau, er wordt veel aan huis opgehaald. Enkele jaren geleden is een enquête gehouden en daarbij bleek dat veel inwoners niet wilden inleveren op de kwaliteit van de afvalinzameling. De hoge kosten voor de afvalverwerking zorgen er echter voor dat de inwoners van Vught hoge woonlasten moeten betalen. Wat wordt er gedaan om daarin verandering te brengen?

Moet er gemeentelijke subsidiegelden beschikbaar komen om professionele kunst in de Speeldoos toch mogelijk te maken?
De perikelen rond Theater de Speeldoos waren de laatste jaren aanleiding voor veel irritatie in Vught. Een van de hete hangijzers daarbij was of het nu wel of niet nodig is om de professionele voorstellingen in de Speeldoos te subsidiëren. Zijn de standpunten veranderd?

Is het nog mogelijk om wijzigingen in de vergevorderde plannen voor N65 en het spoor aan te brengen?
Als er een onderwerp de tekstpagina’s van Het Klaverblad de laatste jaren heeft beheerst, dan is het wel de ‘verbouwing’ van de N65 en het spoor. Er zijn partijen die denken dat er nog ingrijpende wijzigingen mogelijk zijn, maar is dat reëel?

Wat zijn de drie belangrijkste punten die de komende vijf jaar in Helvoirt verwezenlijkt moeten worden?
Vught en Helvoirt vormen na 1 januari 2021 één gemeente. Dat leidt tot een uitbreiding van het aantal raadszetels in Vught van 21 naar 23. Het betekent ook dat de gemeenteraad te maken krijgt met heel andere vraagstukken. De vraag is: wat zijn de hot items voor Helvoirt in de komende bestuursperiode van 5,5 jaar?

Kijk ook bij

Volkskerstzang in ‘Het Huis van Brabant’

Op zondag 11 december a.s. zal voor de 32e keer de Volkskerstzang (VKZ) plaatsvinden in …