VRAAG 1: Als er in Vught tot 2030 nog 1000 huizen gebouwd kunnen worden, hoe moeten die dan verdeeld worden (%) over de categorieën: goedkope huur, middeldure huur, goedkope, middeldure en dure koopwoningen?

Zoals in veel gemeenten is de woningnood ook in Vught hoog. De gemeente heeft onlangs, op verzoek van de gemeenteraad, onderzocht of het mogelijk is om in Vught koopwoningen voor maximaal 200.000 euro te bouwen. Daarbij bleek dat er 100 Vughtse jongeren zijn met een acute woonvraag. Het merendeel (71%) daarvan geeft de voorkeur aan een huurhuis. Ongeveer 19 % zocht een koopwoning onder de 225.000 euro. Daaruit wordt de conclusie getrokken dat er een potentiële vraag naar 19 goedkope koopwoningen is. Daarnaast is de inschatting dat er in Vught zo’n 200 huishoudens te duur wonen voor hun inkomen. Ook in die groep zouden mensen kunnen zitten die belangstelling hebben voor een betaalbare koopwoning. In Vught stonden begin juli 2 woningen onder de 200.000 euro te koop. In oktober kostte de goedkoopste woning op Funda 250.000 euro.

CDA
Het CDA is voorstander van bouwen naar behoefte. Er is een enorm tekort aan betaalbare woningen, zowel in het huur- als koopsegment. De laatste jaren heeft het college van Gemeentebelangen, VVD en PvdA-GL vooral dure woningen toegevoegd aan de voorraad. Zij lijken te vergeten dat wij veel inwoners hebben met cruciale beroepen die voor onze zorg, onderwijs, veiligheid en woningonderhoud zorgen. Deze doelgroep, en starters en senioren kunnen nu geen geschikte woning vinden in Vught, Helvoirt en Cromvoirt. Het CDA wil de komende periode als richtlijn inzetten op 50% betaalbare huur en koop, 40% middelduur en 10% duur. Omdat het enkele jaren duurt voordat deze woningen er staan, wil het CDA 100 tijdelijke woningen neerzetten, zodat de druk op de woningmarkt snel iets verlicht kan worden, m.n. voor starters. Dit kunnen zowel koop als huurwoningen zijn, van circa 45m2 in het betaalbare segment. Deze kunnen er binnen een jaar staan, als we geschikte locaties hiervoor kunnen benutten. Ook voor senioren moeten er betaalbare en middeldure woningen komen. Goede locaties hiervoor zijn bijvoorbeeld de Baarzen en de Wiecken.

VVD
Op de spaarzame woningbouwlocaties die de gemeente nog heeft, moet gebouwd worden naar behoefte, dit hoeft niet volgens een vaste verdeling van categorieën woningen. Hierbij zetten we met name in op een mix van vrije sectorhuur en koopwoningen, ook zeker voor starters en ouderen. Bij deze ontwikkelingen worden bouwgronden optimaal benut, maar wel in samenspraak met de omliggende wijk. Zodat én de gemeente een goede winst uit de gronden haalt, én nieuwe en bestaande buurtbewoners plezierig in de wijk kunnen wonen. Met woonstichting Charlotte van Beuningen gaan we het gesprek aan over herontwikkeling van hun eigen bezit, om een passender huuraanbod te creëren. “Dure” sociale huurwoningen willen we vervangen door meer kleinere huurwoningen, gericht op eenpersoonshuishoudens. Hiermee gaan we ‘scheefwonen’ tegen én voorzien we in de vraag naar starterswoningen.

PvdA-GroenLinks
Dankzij PvdA-GroenLinks is de bouw van vooral dure woningen in Vught gestopt. Dankzij de 40-40-20 afspraak uit het coalitieakkoord zijn er in twee jaar tijd meer betaalbare woningen in de plannen opgenomen dan ooit tevoren. Maar nu moeten ze ook echt gebouwd worden. PvdA-GroenLinks zorgt daarvoor. De komende vijf jaar willen wij 250 sociale huurwoningen en 500 betaalbare koopwoningen bouwen. Woningen waar jongeren, starters en ouderen die kleiner en gelijkvloers willen gaan wonen om staan te springen. Daarnaast willen wij meer ruimte bieden aan zelfbouwers en circulaire (tijdelijke) wooninitiatieven. Wij zien ook ruimte voor meer dan 1.000 woningen, waarbij altijd minimaal de helft betaalbaar is. Daarnaast is belangrijk dat wonen betaalbaar blijft. Niet alleen de eerste koper moet hiervan profiteren. Daarom stellen wij tal van maatregelen voor om woningen langer betaalbaar te houden.
Zie ons plan op: www.PvdA-GL.nl/wonen

Gemeentebelangen
In de keuze over het soort woningen dat gebouwd moet worden is, in tegenstelling tot de andere partijen, de voorkeur van Gemeentebelangen niet het belangrijkste. Het zijn de bewoners die bepalen hoe invulling te geven aan nieuwe projecten. Gemeentebelangen luistert goed naar de wensen en behoeften en gaat daarmee financieel verantwoord aan de slag. Zo ontstonden vele mooie nieuwe projecten en woonwijken de laatste 10 jaar. De komende bestuursperiode willen we graag woningen realiseren voor starters en jonge gezinnen, daarnaast willen we graag voorzien in levensbestendige woningen. Hierbij kan de huidige 40% betaalbaar, 40% middelduur, 20 % duur gehandhaafd blijven. Voor Gemeentebelangen is daarbij het aantal woningen niet leidend, maar de kwaliteit van de leefomgeving.

D66
D66 wil 1.000 woningen extra in 10 jaar, passend bij de behoefte in onze gemeente. Die behoefte is heel duidelijk: met name starters, jonge gezinnen en ouderen hebben moeite om een geschikte woning te vinden. We moeten dus vooral huur- en koopwoningen bouwen in het lagere en het middensegment. We moeten af van het politiek gesteggel over percentages. Die staan het bouwen naar behoefte enorm in de weg. Zo heeft de huidige coalitie (Gemeentebelangen, VVD, PvdA-GroenLinks) besloten om bij de nieuwbouw op ‘De Braacken’ geen betaalbare woningen voor ouderen te realiseren, omdat er door hun onderlinge percentageafspraken villa’s moesten komen. Zo’n gemiste kans! Bovendien houden percentages ook geen rekening met de belangen van omwonenden. D66 wil dat zij altijd vooraf worden betrokken bij het inrichten van groene, ruimtelijke en duurzame wijken. Meer weten: www.d66vught.nl/wonen.

SP
De SP vindt het opvallend hoe in verkiezingstijd vrijwel alle partijen het plotseling hebben over betaalbare huur- en koopwoningen. Als die partijen eerlijk zouden zijn, moeten ze toegeven dat er van al die goede voornemens in de praktijk vrijwel niets terecht komt. Steeds gaat de gemeente voor het geld of de beste grondprijs en dus niet voor betaalbare sociale huurwoningen of goedkope koopwoningen voor onze inwoners. De gewone en ook de jeugdige inwoners hebben het nakijken, met ronduit belachelijke wachttijden van wel 10 jaar op een sociale huurwoning. Kortom, we moeten jaren van wanbeleid op de Vughtse woningmarkt compenseren. Dus mochten er 1000 huizen gebouwd worden tot 2030 dan is dat wat de SP betreft: 25% goedkope huur, 25% middel-dure huur, 25% goedkope koopwoningen, 24% middel-dure koopwoningen en 1% dure koopwoningen.

Kijk ook bij

Afhaalbieb geopend

DePetrus is zeker nog gesloten tot 10 februari. De afhaalbieb is wel geopend. De afhaaltijden …