Voorzitter Geert Vermeer stopt na 10 jaar bij het DAF Museum

Na 10 jaar actief te zijn geweest als vicevoorzitter en voorzitter van de Stichting Vrienden van het DAF Museum zal Vughtenaar Geert Vermeer (74) zijn werkzaamheden per 3 juni 2023 beëindigen. “Ik zal het enorm missen, maar de trots op wat we bereikt hebben overheerst. En op een gegeven moment zeg je tegen jezelf: ‘het is mooi geweest’.”

Geert Vermeer is als voorzitter van het DAF Museum van meet af aan zelf actief betrokken geweest bij de dagelijkse gang van zaken en daarmee is hij sterk bepalend geweest voor de ontwikkeling van het DAF Museum in het afgelopen decennium. Tijdens zijn bestuursperiode is het DAF Museum een Erkend Museum geworden met een sterke groei van het aantal bezoekers. Het DAF Museum is twee jaar geleden ook vernieuwd en bovendien fors uitgebreid waardoor er 7000 m2 tentoonstellingsoppervlakte is ontstaan.

Thematentoonstellingen
Geert Vermeer was ook initiatiefnemer van de thematentoonstellingen die de laatste jaren zijn gehouden, over onder andere ‘60 jaar DAF 600’, ‘50 jaar London-Sydney Marathon’, en meer recentelijk ook de tentoonstellingen die in het teken stonden van ‘illustrator Charles Burki’, ‘auto-ontwerper Giovanni Michelotti’, ‘DAKAR’ en ‘125 jaar TATRA’ die nu loopt tot eind maart 2023.

Communicatie
Als marketingman wist Vermeer dat je zichtbaar moet zijn en dat communicatie daarbij het sleutelwoord is. Hij zorgde voor een hoge zichtbaarheid van het DAF Museum en besteedde veel aandacht aan externe betrekkingen, maar zeker ook aan de betrokkenheid van de 170 vrijwilligers van het museum. “We zijn als museum veel dank verschuldigd aan Geert”, aldus erevoorzitter Marc van Doorne, kleinzoon van DAF-grondlegger Hub van Doorne. “Hij was bijna dag en nacht vrijwillig voor het museum in de weer, met veel energie, enthousiasme en creativiteit. En dat heeft het DAF Museum gebracht waar het nu staat: een van de meest bezochte musea in de regio Eindhoven. Uiteraard respecteren wij zijn keuze om na 10 jaar intensief werk voor ons museum, de bakens te verzetten en meer tijd te hebben voor andere leuke dingen, zoals het maken van mooie trips.”

Afsluiting van een indrukwekkende loopbaan
Geert Vermeer is een automan in hart en nieren, hij was jarenlang betrokken bij autosportactiviteiten en sluit met de beëindiging van zijn voorzitterschap bij het DAF Museum een indrukwekkende carrière af. Zo was hij meer dan 20 jaar in diverse bestuursfuncties actief, onder meer als commissaris bij Auto Recycling Nederland, dagelijks bestuurslid van VNO-NCW, voorzitter van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel, lid van de Sociaal Economische Raad (SER), voorzitter van de Stichting Rechtsbijstand Mobiliteitsbranche (SRM) en voorzitter van de mobiliteitsvereniging BOVAG. Voor zijn verdiensten binnen de mobiliteitsbranche is Vermeer in 2012 geridderd in de Orde van Oranje-Nassau.

Opvolging
De komende maanden zal het Bestuur van het DAF Museum zich, samen met Vermeer, beraden over de opvolging.

Kijk ook bij

Politie waarschuwt voor nepagenten

De politie Oost-Brabant krijgt steeds meer meldingen van oplichters die zich voordoen als medewerkers van …