Herman Haarhuis (Foto: Wieneke Hofland /woonstichting Charlotte van Beuningen)

Voorzitter en lid Raad van Commissarissen woonstichting Charlotte van Beuningen nemen afscheid

‘Ik hou graag de vinger aan de pols’

Herman Haarhuis en Peter Krumm nemen afscheid van de Raad van Commissarissen van woonstichting Charlotte van Beuningen. Zij waren beiden de maximale termijn van acht jaar lid. Voorzitter Herman Haarhuis kijkt terug op een boeiende tijd waarin de corporatie steeds volwassener werd.

“De fusie met de Charlotte Elisabeth van Beuningen stichting.” Als Herman Haarhuis wordt gevraagd naar de hoogtepunten van zijn tijd bij woonstichting Charlotte van Beuningen is dat het eerste dat hij noemt. Natuurlijk omdat het nog niet zo lang geleden is, maar ook omdat met de fusie veel samen kwam van de acht jaar dat hij voorzitter was van de Raad van Commissarissen (RvC). Een tijd waarin de corporatie zich ontwikkelde tot een steeds professionelere organisatie. “Dat er nu één woonstichting is die zich volledig richt op Vught en de belangen van de Vughtse huurders, daar ben ik heel blij mee. En dat geldt ook voor de manier waarop we de fusie konden regelen.”

Scherpzinnig
Trots is hij zeker ook op directeur-bestuurder Charlotte Beukeboom. “Zij komt uit de eigen organisatie en geeft op een voortreffelijke manier leiding. Dankzij haar is er veel vernieuwing.” De Grote Zeeheldenbuurt, het grootste project van de woonstichting ooit, mag niet onvermeld blijven. “Een hele prestatie om als relatief kleine woningcorporatie zo’n mooi project neer te kunnen zetten met goede, duurzame en betaalbare woningen.” Dat dit mogelijk is, heeft zeker ook te maken met de goede financiële positie. Iets waar Herman Haarhuis – voor zijn pensionering voorzitter van de hoofddirectie van ABAB accountants in Tilburg – altijd scherp op toe zag.
De vergaderingen van de RvC noemt hij ‘positief kritisch’. “Er was veel wederzijds respect en vertrouwen.” Peter Krumm was binnen de RvC de voorzitter van de vastgoedcommissie. Ook hij neemt na acht jaar afscheid. “Ik zie hem als een kritische en intelligente commissaris die elke steen optilt om te zien of er iets ligt dat er hoort. Scherpzinnig, maar zeker ook collegiaal.”

Intensief
De tijd waarin de RvC ervoor moest kiezen om de voormalige directeur-bestuurder op non-actief te zetten was geen gemakkelijke. Waar de RvC anders op enige afstand staat van de organisatie, was er toen bijna dagelijks contact tussen de voorzitter en interim-bestuurder. “Er was even een intensievere samenwerking nodig. Ik vind het belangrijk om goed op de hoogte en betrokken te zijn. Hoewel het niet gebruikelijk is, was ik lid van alle commissies binnen de raad. Ik hou nu eenmaal graag de vinger aan de pols.”

Het contact van de RvC met de medewerkers van woonstichting Charlotte van Beuningen en de Huurders Belangenvereniging is altijd goed geweest. “Dat is enorm belangrijk. Dat we in staat zijn geweest ook het vertrouwen van het gemeentebestuur terug te winnen, vind ik een prestatie.” Over zijn nalatenschap maakt Herman Haarhuis zich geen zorgen: “Er staat een mooie organisatie die vooruit kan.”

Kijk ook bij

Zwarte handel en zware straf: de precaire toestand in Kamp Vught

Voedsel achterhouden voor fuifjes van het personeel, sigaretten voor veel geld verkopen aan bewakers of …