Voorstel invulling groenstrook Isabellaveld afgeschoten

Donderdag 11 juni beslist de Vughtse raad over een voorstel van het college om 35.000 euro uit te trekken voor de invulling van een tijdelijke groenstrook van 30 meter tussen de achterkant van de woningen aan de Kampdijklaan en de nieuwe woningen aan de Mr. Harry Hollalaan op het Isabellaveld. In de vergadering van de commissie ‘Ruimte’ van 28 mei bleek het voorstel niet in goede aarde te vallen.

Tijdens de inspraakronde liet Michel Freund, namens werkgroep Poort van Vught die omwonenden uit de Kampdijklaan, Prinsenlaan en het Isabellaveld vertegenwoordigt, weten blij verrast te zijn dat de gemeente 35.000 euro wil bijdragen, in economisch zware tijden, aan het plan dat door bureau Lubbers is uitgewerkt. Freund: “Natuurlijk is de strook natuur, met een horizon van 5 jaar, een mooie stap richting een breed draagvlak en meer dan welkom.” Hij herinnerde de commissieleden ook aan het amendement dat de raad in de raadsvergadering van 9 juni heeft aangenomen met de tekst: “Wat we vanavond echter willen benadrukken, is dat voor ons de eindstreep van het amendement niet een tijdelijke strook natuur is. De eindstreep is wat ons betreft het samen inplannen van de resterende woningen tot een totaal van 119 zoals vanaf het begin beloofd is door de politiek.”

Fopvoorstel
Terwijl de werkgroep blij verrast was met het plan, maar wel duidelijk maakte dat ze mee vooral wil blijven meepraten over de invulling van de rest van hun wijk, bleken de commissieleden het ronduit een slecht idee te vinden om 35.000 euro uit te trekken voor de tijdelijke invulling van de groenstrook. De fracties PvdA-GL en Gemeentebelangen willen dat er op de strook zo snel mogelijk woningen worden gebouwd, liefst betaalbare, en dat de plannen daarvoor met bewoners en omwonenden worden afgestemd. De VVD hecht er vooral waarde aan dat de er werk wordt gemaakt van de uitvoering van het amendement en dat in overleg met de bewoners en omwonenden gekeken wordt of het mogelijk is de gewenste 119 woningen te bouwen en de strook toch vrij te houden. De oppositiepartijen D66, CDA en SP vonden het niet alléén een slecht plan, maar zagen er vooral een opzetje in van het college om de raad ‘nee’ te laten zeggen tegen de bewoners. Fons Potters: ”Dit is een heel eigenaardig raadsvoorstel, een fopvoorstel, het college stelt iets voor waar niemand echt om vraagt. Durft het college zelf niet te beslissen?” Wethouder Peter Pennings was het daar niet mee eens en vond niets vreemds aan het voorstel. “De bewoners hebben het signaal afgegeven dat ze liever géén bebouwing zien op die strook, maar de gemeente heeft altijd aangegeven dat het om een tijdelijke situatie gaat. Dit plan is voortgekomen uit het overleg tussen omwonenden en de gemeente.“ De oppositie drong er, na een lange en vaak heftige discussie, op aan het voorstel van de raadsagenda te halen omdat er toch geen meerderheid voor is. Dat kan echter alleen als de commissie zo’n voorstel unaniem steunt. Dat lukte niet, dus wordt vervolgd in de raadsvergadering van 11 juni.

Kijk ook bij

Nieuwe beweegtuin Huize Elisabeth gerealiseerd

De binnentuin van Huize Elisabeth is sinds kort een beweegtuin rijker. De complete beweegtuin bestaat …