Voltooiing herinrichting Moleneindplein pas na de bouwvakvakantie

De komende drie weken liggen de werkzaamheden op het Moleneindplein stil vanwege de bouwvakvakantie. Hoewel er al heel wat van de plannen gerealiseerd is en het plein al aardig wat vernieuwingen laat zien, lukte het niet om alles voor het begin van de bouwvakvakantie klaar te krijgen.

(Door Ton Wagenaars)

De werkzaamheden van aannemer Gubbels zouden op 4 mei beginnen, maar de start was later. Het werk werd uitgevoerd in fasen, waarbij ernaar gestreefd werd dat alle zaken, gedurende de herinrichting, goed bereikbaar zouden blijven. Het winkelcentrum behoudt alle bestaande parkeerplaatsen en gedurende de opknapbeurt ging de weekmarkt op donderdag gewoon door. Het doel van de herinrichting is volgens wethouder Peter Pennings: “Een veiliger en aantrekkelijker winkelplein waarbij de veiligheid van het winkelend publiek voorop staat.” De wethouder had voor aanvang alle vertrouwen in een goed eindresultaat. Het winkelplein moest veiliger en aantrekkelijker worden. Drie bijeenkomsten voor ondernemers en omwonenden, waarvan de laatste op 28 maart, werden redelijk goed bezocht.

Aparte status
Op dit moment is de bestrating voor een groot deel gerealiseerd, al zijn er bezoekers die nauwelijks ervaren dat er al heel wat straatwerk is aangelegd. De verhoogde stoep voor o.a. EM-TÉ, keurslagerij Jacobs, slijterij Dé Slijter en Boulangerie Goossens is voor vaste klanten niet meer dan vreemd, want: ‘Nu moeten we afstappen’. Dat geldt niet voor het westelijke deel van het Moleneindplein, het deel dat aan de ‘overkant’ van de Esscheweg ligt met o.a. Vitaminerijk, dé groenteman van Vught. De zaken daar blijven een aparte status hebben door de ligging aan de Esscheweg met twee zebrapaden om op het plein te geraken. Voor de jeugdige ondernemer Martin van Run (25) die al 3,5 jaar zijn groentezaak runt en alle drie de bijeenkomsten met betrekking tot de herinrichting bezocht, is het duidelijk: “Jammer dat er vertraging is ontstaan waardoor er na de bouwvakvakantie nog minstens een week of zeven nodig zullen zijn de klus af te ronden.” Verder verwoordt hij wat vele bezoekers en ondernemers vinden: “Ik denk dat de gemeente snel zal terugkomen op de beslissing om eenrichtingsverkeer in de Molenstraat in te stellen.” Deze beslissing heeft bij menigeen al tot vragen geleid. Het plein is vanaf Vught-Oost, omgeving Ouwerkerk en delen van Schoonveld, slechts via omwegen bereikbaar. In feite kan het Moleneindplein in de nieuwe situatie met de auto alléén nog via de Esscheweg, bij Casa Verde, opgereden worden. De laatste weken is het ook al meermalen voorgekomen dat de vaste bezoekers van het Moleneindplein het eenrichtingsverkeer negeerden. Niet uit onwil, maar omdat het de macht der gewoonte is. Van Run vindt het verder een gemiste kans om het fietspad vanaf de Molenstraat niet door te trekken rechtdoor over het brede wandelgedeelte voor bijvoorbeeld Bruna en Oogwereld Ebbing. Dat de bomen, platanen, blijven is voor Van Run een gunstige zaak: “Groen is een belangrijk onderdeel voor een aansprekend winkelplein.”

Vraagtekens
De gemeente zet binnenkort verder in op andere verfraaiingen zoals straatmeubilair, aangepaste verlichting, zitbankjes rond de bomen en veel groenvoorzieningen op de kop van de parkeerplaatsen. Voor fietsers zullen meer fietsbeugels (‘nietjes’) geplaatst worden. Het elders onderbrengen van kunstwerk ‘de Molen’, nu nog centraal op het plein, kan rekenen op begrip van de bezoekers, mede omdat de verlichting al jarenlang niet meer werkte.
Duidelijk is verder dat vele Vughtenaren nog steeds moeite hebben met en vraagtekens zetten bij het dubbele fietspad aan één zijde van de Esscheweg. Het dubbele fietspad, waarbij fietsers elkaar op korte afstand tegemoet komen, eindigt bij de vermaledijde ovonde en is ook oorzaak van de nog steeds onoverzichtelijke en gevaarlijke situatie bij slijterij De Gouden Ton en het pompstation van Shell.

De herinrichting van het Moleneindplein kan in het algemeen rekenen op bijval van de bezoekers. Een herinrichting en update waren na vele jaren echt noodzakelijk en een facelift zal zeker leiden tot een meer klantvriendelijk en uitnodigend winkelcentrum.

Kijk ook bij

O’pen Atelierroute Oisterwijk

Op zondag 30 juni is de tweede editie van de O’pen Atelierroute Oisterwijk. Het is …