Voer voor archeologen

Wie thuis voorwerpen of munten heeft liggen die ooit in de grond gevonden zijn, moet opletten! Zaterdag 22 september houdt Stichting Erfgoed Vught in DePetrus in Vught een archeologische determinatiedag. Een soort ‘Tussen Kunst en Kitsch’ over archeologie. Van 10.30 tot 15.00 uur kunnen bezoekers hun vondsten laten beoordelen door deskundigen. Zij gaan vertellen of een vondst bijzonder is.

In de loop van de dag worden ook lezingen en demonstraties gehouden. Het programma ziet er als volgt uit. 10.30 uur: start van de determinatiedag; 11.00 uur lezing Nico Arts, stadsarcheoloog van Eindhoven over goed functioneren van een archeologiewerkgroep, samenwerking met archeologen en over een cursus veldarcheologie voor amateurs; 12.00 uur lezing mevrouw Wijnen, conservator Oudheidkundig Museum Romeins Halder met als thema Romeins in de regio; 13.00 uur lezing Rob van Haarlem (CCO van Tijdlab, Deventer) over hightechtoepassingen bij archeologie; 14.00 uur demonstratie door Pan (Portable Antiquities Netherlands) over het aanmelden van vondsten. De dag wordt om 15.00 uur afgesloten.

Belangstelling?
Mensen die belangstelling hebben voor de werkgroep archeologie of voor andere werkgroepen van de Stichting Erfgoed, kunnen zich ter plaatse aanmelden. Deelname kost 25 euro per jaar. Werkgroepsleden ontvangen dan het kwartaalblad ‘Schatten van Vught’ gratis.

Kijk ook bij

Cursus Sterrenkunde in Den Bosch

Galaxis, de afdeling ‘s-Hertogenbosch van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS), verzorgt …