Voedselbank Vught heeft van alles voldoende

Er zijn in deze onzekere tijden veel dingen die niet door kunnen gaan of drastisch veranderen. Zo niet bij de Voedselbank Vught, gelukkig. Op wat kleine aanpassingen na kunnen de activiteiten daar gewoon doorgang vinden en dat is voor degenen die gebruikmaken van de voedselbank een hele geruststelling.

Door Ada Imming

De Voedselbank Vught wordt bevoorraad door de Voedselbank Den Bosch en Omstreken die samenwerkt met andere voedselbanken in Nederland. Zo is er een nauwe samenwerking met voedselbanken in de regio Brabant-Zeeland met als doel: voedseluitwisseling. Eind 2015 waren er in Nederland 162 lokale voedselbanken die hun producten ontvingen van lokale leveranciers. Grote leveranciers doneren het voedsel in één levering aan het regiodistributiecentrum in Tilburg, het centrale punt van Regio Brabant-Zeeland. Doelstelling is het gratis verstrekken van voedsel door vrijwilligers en het voorkomen van verspilling van goed voedsel.

Hulp van alle kanten
Het uitgiftepunt Vught is gevestigd in het Vincentiushuis aan de Ketting en daar maken ongeveer 30 tot 35 gezinnen gebruik van. Zij worden geholpen door zo’n 14 vrijwilligers waarvan sommige 70-plussers door de coronacrisis thuis moeten blijven. Maar er zijn genoeg mensen en van alle kanten wordt er hulp aangeboden. Er is nog steeds voldoende eten, net als vóór de crisis. Alleen de wijze van verstrekken is een beetje anders geworden. Mochten mensen voorheen uitzoeken wat ze wilde hebben, nu krijgen ze een volle tas aangeboden vanaf de voorgeschreven afstand. Elk gezin krijgt iedere week een hele gevulde tas. Ook de vrijwilligers moeten 1,5 meter afstand houden. Voorheen was er ook de mogelijkheid om een kopje koffie te drinken, maar dat kan helaas even niet meer. Maar, er is van alles genoeg. Voldoende vrijwilligers, voldoende eten en dat is heel positief. Een van de vele lichtpuntjes.

Kijk ook bij

Zwarte handel en zware straf: de precaire toestand in Kamp Vught

Voedsel achterhouden voor fuifjes van het personeel, sigaretten voor veel geld verkopen aan bewakers of …