Vmbo-basis Maurick College is ‘super’

De afdeling vmbo-basis van het Maurick College komt dit jaar in een onderzoek van Elsevier Weekblad uit de bus als een ‘super’ opleiding. Dit betekent dat de school qua vmbo-onderwijs behoort tot de beste 15% van het land.

Voor het onderzoek zijn 3082 afdelingen van middelbare scholen vergeleken. Verdeeld over vwo, havo, vmbo-GT, vmbo-K en vmbo-B kwamen slechts 48 afdelingen met het predicaat ‘super’ uit de bus, verdeeld over 37 scholen. In het vmbo-B werden er 11 scholen als ‘super’ gekwalificeerd. De scores zijn gebaseerd op 4 pijlers: onderwijspositie, onderbouwsnelheid, bovenbouwsucces en examencijfers. Bij onderwijspositie wordt gekeken naar de positie van de leerlingen in klas 3 vergeleken met het advies van de basisschool. Bij onderbouwsnelheid gaat het om het percentage leerlingen dat zonder vertraging in klas 3 komt. Bovenbouwsucces geeft het percentage leerlingen aan dat overgaat en in één keer het diploma haalt. De examencijfers worden bepaald door de gemiddelde cijfers die door alle leerlingen voor het centraal examen worden behaald. Dit cijfer wordt niet berekend over 1 schooljaar, maar over 3 schooljaren.

Kijk ook bij

Lezing over zonsverduisteringen en andere eclipsen

Op donderdag 27 juni geeft Urijan Poerink bij Sterrenwacht Halley in Vinkel een publiekslezing over …