sdr

Vivent werkt met IVT en Home Instead aan project Langdurige zorg thuis

“Een goed start, warme overdracht en meer tijd voor de cliënt”

Steeds meer mensen die gebruikmaken van thuiszorg hebben behoefte aan blokzorg: langere, minder complexe zorgmomenten. Denk daarbij aan hulp bij het wassen, aan- en uitkleden, ontbijt klaarmaken, huishoudelijk werk en het aanbrengen van structuur in de dag. Zorgorganisatie Vivent is een samenwerking aangegaan met organisaties Home Instead en IVT om deze blokzorg te bieden in aanvulling op de verpleegkundige zorg van Vivent Thuiszorg. Na een succesvolle pilot wordt de dienstverlening verder uitgebreid.

Door samen te werken met IVT Zorg en Home Instead Thuisservice, kan Vivent medewerkers van deze organisaties met een andere deskundigheid en opleiding inzetten voor de langere, minder complexe zorgmomenten. Het wijkteam van Vivent Thuiszorg houdt de regie op de zorg. De zorgprofessionals van het team verrichten de intake, stellen het zorgplan op en bewaken de kwaliteit en de voortgang van zorg. Projectleider Suzanne Giesbers: “We denken dat we de talenten van medewerkers zo beter benutten en verlichting kunnen brengen in de routes van de wijkteams. Met heldere afspraken, een warme overdracht en korte lijntjes in de communicatie tussen de betrokken zorgverleners borgen we de kwaliteit en continuïteit van zorg.”

Vertrouwen
In samenwerking met IVT en Home Instead is Vivent in oktober 2018 een pilot gestart met een klein aantal wijkteams om deze langere zorgmomenten voor cliënten te realiseren. Ghis Boot, casemanager, en Simone Goudemans, wijkverpleegkundige, namen vanuit Vivent deel aan de pilot: “Wij zorgen voor een goede start en een warme overdracht, op een veilige, verantwoorde manier. Zo heeft de cliënt meer vertrouwen en laat hij de zorgmedewerker van IVT en Home Instead sneller toe. Het is een prettige samenwerking. Er wordt gekeken naar welke personen bij onze cliënten passen, de lijntjes zijn kort en daardoor voelen ze als collega’s.”

Samenwerking
Marjon Plasman, directeur IVT kraam- en thuiszorg, benadrukt ook de voordelen van de samenwerking: “Door steeds met elkaar in gesprek te gaan over mogelijkheden van samenwerken als concullega’s in de zorg, versterken we de zorg voor onze cliënten en inwoners in onze regio. Zo delen we de schaarste in de zorg op het gebied van medewerkers en financiële middelen. Bovendien is het een mooie stap naar integraliteit.” Nelleke van Boxtel, klantcoördinator Home Instead: “Uitbreiding van deze unieke samenwerking tussen Vivent en Home Instead maakt het voor nog meer mensen mogelijk deze maatwerk-dienstverlening thuis te ontvangen. Dit geeft een enorme boost in de langdurige zorg voor ouderen in deze regio. Dat gun je toch iedereen?”

Kwaliteit verhoogd, mantelzorger ontlast
De pilot is onlangs geëvalueerd. Cliënten, mantelzorgers en medewerkers zijn positief: “Ik ben zeer tevreden over de samenwerking. De collega’s van IVT en Home Instead zijn goed ingewerkt door Vivent en alles wordt goed afgestemd.” De kwaliteit van zorg bij cliënten is verhoogd, zorgmijdende cliënten staan meer open voor zorg en mantelzorgers worden ontlast. Cliënten hebben bovendien meer eigen regie doordat er meer tijd is om de cliënt iets zelfstandig te laten doen. “Fijn dat er nu tijd is om rustig te douchen en ontbijten.” En ook medewerkers ervaren dat de cliënten erop vooruit gaan: “De cliënt is heel blij dat het zo kan en accepteert persoonlijke zorg nu wel. Ze vindt het prettig dat er tijdens blokzorg ook tijd is voor licht huishoudelijk werk.” Vivent gaat de dienstverlening de komende periode uitbreiden naar alle wijkteams.

Kijk ook bij

13 december kerstmarkt Robert Coppes Stichting in Vught

‘Coppes Couleur’, de dagbesteding voor blinde en slechtziende volwassenen van de Robert Coppes Stichting in …