Olga Commandeur kreeg De Vlasborch in beweging

Visio De Vlasborch 20 jaar

Visio De Vlasborch in Vught bestaat 20 jaar. Dat is reden voor een feestje. Eigenlijk wordt vooral gevierd dat het gebouw en de naam twintig jaar bestaan, want de historie gaat nog veel verder terug. In Vught en wijde omgeving laat de oude naam van De Vlasborch, De Steffenberg, bij veel mensen een belletje rinkelen. Er staan de komende weken verschillende feestelijke activiteiten op de rol.

Op vrijdag 15 september  werden de festiviteiten rondom het jubileum ’s morgens geopend voor alle bewoners, cliënten dagbesteding, medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers. Daar werd de fototentoonstelling ter gelegenheid van het jubileum van De Vlasborch onthuld. Ook is er een jubileumboek gemaakt met verhalen en foto’s van bewoners, cliënten, vrijwilligers en medewerkers. Stichting Vrienden van De Vlasborch overhandigde het eerste exemplaar aan een van de eerste bewoners. De verhalen van De Vlasborch worden de komende weken gepubliceerd als blogs op visio.org .

Beweegtuin
’s Middags was er een vrolijke clinic van Olga Commandeur, bekend van Nederland in Beweging. Olga kreeg De Vlasborch in beweging, zittend op de stoel of staand af en toe, een beetje stram of juist soepel in de heupen, heel de zaal deed enthousiast mee.

Visio De Vlasborch is een verzorgingshuis, waar slechtziende en blinde ouderen van hoge leeftijd wonen en aan dagbesteding doen. Door de leeftijd in combinatie met de visuele beperking komen deze bewoners maar moeilijk structureel in beweging. Ook de begeleiders moeten erop attent gemaakt worden dat zij hun cliënten uitdagen om meer te bewegen. Olga Commandeur is ambassadeur van beweegtuinen voor ouderen en werkt hierin samen met Yalp, dat al zo’n 150 beweegtuinen in Nederland heeft gerealiseerd.

Zie-Wijzer VVB
Na de clinic was er een presentatie van Zie-Wijzer VVB. Dat is een online deskundigheidsbevordering voor professionals, die mensen met een visuele en verstandelijke beperking (VVB) begeleiden in het dagelijks leven. Via e-learning leert de bezoeker de signalen van slechtziendheid bij deze doelgroep te herkennen. Er zijn tips te lezen over de omgang met mensen met een visuele en verstandelijke beperking en wordt  informatie gegeven  hoe er gerichte hulpverlening ingeschakeld kan worden en advies van Visio ingewonnen kan worden. Met deze kennis kan beter worden ingespeeld op de zorgbehoefte van mensen met een visuele en verstandelijke beperking en daarmee de kwaliteit van hun leven te verbeteren. Voor meer informatie over de Zie-Wijzer kan contact opgenomen worden met De Vlasborch, telefoonnummer 088-586 1500.

De jubileumcommissie heeft voor alle groepen mensen die betrokken zijn bij De Vlasborch passende feestelijke activiteiten georganiseerd. Als kers op de taart zal  Willeke Alberti aan het eind van de jubileumweken een exclusief optreden verzorgen voor bewoners- en cliënten dagbesteding van De Vlasborch.

Kijk ook bij

Martien en Jet van Broekhoven 65 jaar getrouwd

Martien (87) en Jet (86) van Broekhoven zijn op 20 juli 65 jaar getrouwd. Zij …