Vincentius-hulpcoaches Joop Blenkers en Nellie van Bolderen

Vincentius-hulpcoaches zijn gratis voor iedereen

Slaapt u slecht door financiële of administratieve problemen? Richt u dan tot een hulpcoach van Vincentius Vught. Op het inloopspreekuur staan deze vrijwilligers u gratis terzijde. In Vught iedere woensdag van 10.00-12.00 uur in het Vincentiushuis aan De Ketting 20. In Helvoirt iedere maandag van 14.00-15.00 uur in het HelvoirThuis, Kloosterstraat 30. Vaak kunnen hulpcoaches ook aan huis komen. Ze brengen geen geld mee, maar werken samen met u aan een oplossing. Dan kunt u weer rustig slapen. vincentiusvught.nl/inloopspreekuur

Door Maarten Kroese

Volgens het Nibud had 42 procent van de Nederlandse huishoudens in 2022 één of meer betalingsproblemen. Dat heeft uiteenlopende oorzaken en komt beslist niet alleen voor bij de laagste inkomensgroepen. Voor al die mensen die er zelf niet meer uitkomen zoekt Vincentius Vught een oplossing. Allereerst via het inloopspreekuur, waar enkele hulpcoaches wekelijks klaarzitten. In de eerste helft van 2023 heeft Vincentius zo’n 77 personen in Vught en Helvoirt kunnen helpen.

Hulpvragen
Toeslagen of bijstand, kwijtschelding van gemeentelijke of waterschapsbelastingen, een betalingsregeling met een schuldeiser. Inburgering of scholing, aanvragen DigiD, regelen van hulppakketten bij de Voedselbank, kwesties bij Stichting Leergeld, UWV, zorgverzekering of de energieleverancier, problemen rond huisvesting, aanvragen van Energietoeslag of leerlingen- en taxivervoer. Wat gebeurt er financieel na mijn pensionering, overlijden van mijn partner, als mijn kinderen zelfstandig gaan wonen?

Specialisatie
Via het e-mailadres hulpverlening@vincentiusvught.nl komen de hulpvragen binnen. Deze worden uitgelezen door Yvonne Kolmans van Welzijn Vught en vervolgens gekoppeld aan een hulpcoach. De benodigde kennis vergaren de coaches zelf, via cursussen en via onderlinge bijeenkomsten waar informatie wordt uitgewisseld. Yvonne Kolmans: “De hulpvragen lopen sterk uiteen. Van ‘Mijn man is overleden, hoe kan ik zijn administratie overnemen?’ tot ‘Ik kan eigenlijk net niet rondkomen, wat moet ik doen?’” Hulpcoach Joop Blenkers: “In de meeste gevallen zetten we mensen weer op de rit, waardoor ze zelf verder kunnen. We werken daarin samen met Wegwijs+ van de gemeente.”

Klik
Collega Nellie van Bolderen:”We beginnen altijd met een kennismakingsgesprek, want het moet wel klikken met zulke gevoelige informatie. Als de cliënt die wil delen, blijkt na enige analyse meestal dat inkomsten en uitgaven niet gelijk lopen. Iemand schat in dat hij 200 euro aan boodschappen uitgeeft, dat blijkt bijvoorbeeld 400 te zijn. Als ik tien automatische afschrijvingen aan goede doelen of abonnementen vind, proberen wij in overleg de meeste te schrappen. Veel kleine uitgaven vormen samen een groot bedrag. Samen puzzelend probeer je zoveel te schrappen totdat je niet verder kunt bezuinigen. Zijn er grote schulden, dan proberen we met de schuldeiser een betalingsregeling te treffen. Die ontvangen liever maandelijks een klein bedrag dan er een duur incassobureau op te zetten. Pas als we er echt niet uitkomen verwijzen we door naar professionele instanties als Wegwijs+ van de gemeente.”

Kijk ook bij

Martien en Jet van Broekhoven 65 jaar getrouwd

Martien (87) en Jet (86) van Broekhoven zijn op 20 juli 65 jaar getrouwd. Zij …