Vijftig vuurtorens belicht met scala aan achtergrondinformatie

Een maand geleden bracht Vughtenaar Kees van Hamersveld, thans woonachtig in Bilthoven, een uiterst lezenswaardig boek uit over vuurtorens. Vijftig vertellingen die zich afspelen in en rond vuurtorens in combinatie met cartografische plattegronden en een foto van de betreffende kustlichten. [Door Ton Wagenaars]

Het gekartonneerde, gebonden boek telt meer dan honderd pagina’s en de bakens die de boten moesten beschermen tegen vaak vervaarlijke kusten of woeste stromingen staan keurig gerangschikt op leeftijd met de Pharos van Alexandrië van 283 voor Chr. als eerste en die van Harlingen als sluitstuk. Van Hamersveld, na zijn studie aan de HTS in Utrecht vele jaren werkzaam als landmeter, heeft zich beijverd om in zijn boek ‘Vuurtorens op de kaart’ allerlei wetenswaardigheden rondom de torens te vergaren en deze smeuïg te verhalen.

Voor vuurtorens uit Nederland en de voormalige koloniën is extra aandacht, maar ook bakens aan de uiteinden van de aarde komen aan de orde zoals de vuurtorens van George Slight aan de Straat van Magellaan en de Point Venus op Thaiti. Vughtenaren zullen ongetwijfeld geïnteresseerd zijn in de vuurtoren in Renesse omdat in de jaren vijftig en zestig honderden Vughtenaren hun kampeertent opsloegen in dat deel van Zeeland. Uiteraard ontbreekt Nederlands oudste vuurtoren niet: De Brandaris op Terschelling.

Vuurtorens speelden een belangrijke rol bij talloze heroïsche reddingen en ook in oorlogen waren zij soms van grote importantie. Van Hamersveld geeft bij zijn naspeuringen inzicht in de ‘lichten’ die de vuurtorens op geregelde tijden uitstrooiden over de vaak woeste baren. Extra positief facet van het boek is de toegevoegde begrippenlijst, want de schrijver ontkomt niet aan het gebruik van enkele technische termen. Via een asterisk weet de lezer dat hij moet uitwijken naar die lijst. In het boek zijn een aantal kaarten te zien die de auteur nauwgezet selecteerde. Naast topografische kaarten ook zeekaarten of wrakkaarten of zelfs de afbeelding van een vuurtoren op een bankbiljet.

Te koop
Kees van Hamersveld was in zijn jeugd uiterst actief binnen het Vughtse verenigingsleven. Woonachtig aan de Theresialaan bezocht hij de Aloysiusschool met daarna een vervolgopleiding aan de NUTS ULO in Den Bosch. Hij was jarenlang penningmeester tijdens de sportieve hoogtijdagen van de Vughtse tafeltennisvereniging JCV, secretaris van de Jeugd en Jongeren Carnaval en voorzitter direct na de fusie tussen Het Karrewiel en de J.C. Instuif. Sinds negen jaar is hij voorzitter van Nederlandse Vuurtoren Vereniging. Vanaf het einde van deze week zal Van Hamersveld zijn boek te koop aanbieden bij boekhandel BRUNA in het Vughtse Marktveld voor de prijs van 17 euro. Bestellen kan ook: keesvanhamersveld@planet.nl . De auteur is van plan om in de nabije toekomst in DePetrus een lezing te houden over zijn geliefde passie waarbij hij zijn licht zal doen schijnen over deze bouwwerken.

Kijk ook bij

Geef jouw sportkleding een tweede kans

Na de zomervakantie wordt voor de 6e keer de Sportkleding Weggeefbeurs gehouden. Vanaf april is …