Foto's: Bart Meesters

Vijf Koninklijke onderscheidingen in Vught

Vrijdag 26 april bezocht burgemeester Van de Mortel vijf Vughtenaren aan huis om hen een Koninklijke Onderscheiding op te spelden. Menso Westerouen van Meeteren werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en Liesbeth Blomjous-Landsman, Tonny van Kessel, Enny Sietsma-Lutgendorff en Patricia Kers-Schmit werden Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Menso Westerouen van Meeteren
Drs. M.A. Westerouen van Meeteren (70) is van oorsprong huisarts en was in de periode 1986-1994 eigenaar van een huisartsenpraktijk te Gennep. Daarna was hij van 1994 tot 2006 werkzaam als senior inspecteur-arts bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en hoofd van de sectie ‘curatieve somatische zorg’ voor Zuid-Nederland en de toenmalige Nederlandse Antillen. Hij was in deze regio’s belast met de inspectie van de curatieve zorg. Tijdens de moeizame periode rond de millenniumwisseling zette Westerouen van Meeteren zich in om het ambt van inspecteur opnieuw inhoud te geven. Hij droeg de missie van de IGZ in woord en geschrift uit en bracht de kerntaken van het geneeskundig toezicht en het daaruit voortvloeiende medisch tuchtrecht voor het voetlicht. Hij maakt zich hiervoor – als niet-jurist – de benodigde juridische kennis eigen. De Vughtenaar stond bekend als een streng toezichthouder voor de alternatieve sector. Hij schreef o.a. in 2004 de invloedrijke publicatie ‘De zorgverlening aan Sylvia Millecam, een voorbeeldcasus’. Daarna voltooide hij een tweede specialisatie als forensisch arts en was in die periode 2006-2013 teamleider Forensische Geneeskunde bij de GGD ‘Hart voor Brabant’. Ook droeg hij op projectmatige basis bij aan de kwaliteitsbevordering en veiligheid van ziekenhuizen. Sinds 2013 is hij gepensioneerd, zelfstandig ondernemer, medisch adviseur en eigenaar van het adviesbureau ‘Zorg voor Gezondheid B.V.’

Daarnaast was Menso Westerouen van Meeteren van 1987 tot 1991 Lid van de Raad van Advies van Norbertus Zorgcentrum te Gennep en in de periode 1998- 2006 vrijwilliger, bestuurslid en voorzitter van de Vughtse Mixed Hockey & Cricketclub MOP. Als bestuurslid was hij verantwoordelijk voor de portefeuille ‘tophockey’. Onder zijn leiding werd het gemeentelijke sportcomplex definitief geprivatiseerd, een structuur die thans nog steeds bestaat. Bovendien initieerde hij de planning en de uitbreiding van het complex met twee kunstgrasvelden. Verder zette hij zich in voor het enthousiasmeren van de vrijwilligers. Hij was tevens coach van het eerste herenhockeyteam; vanwege zijn verdiensten werd hij in 2005 benoemd tot Lid van Verdienste.

Westerouen van Meeteren vervult nog steeds een aantal bestuursfuncties. Zo is hij sinds 2002 actief lid en voorzitter (2018-heden) van de Rotaryclub ’s-Hertogenbosch West waarvoor hij o.a. diverse buitenlandse reizen organiseerde. Vanaf 2005 is hij lid van en bestuurslid van de Vereniging tegen Kwakzalverij (VtdK). Hij is daar vraagbaak en woordvoerder voor de media. Hij ontving in 2009 de tweejaarlijkse prijs ‘Gebroeders Bruinsma Erepenning’ voor zijn verdiensten, in het bijzonder voor zijn strijd tegen de behandelaars van de aan de gevolgen van kanker overleden televisiepresentatrice Sylvia Millecam. Sinds 2006 is hij bestuurslid en voorzitter (2012-heden) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunde (KNMG), district Noordoost-Brabant. Hij adviseert artsen en organiseerde activiteiten voor huisartsen, sociaal geneeskundigen en medisch specialisten. Tegelijkertijd was hij voorzitter (2012-2017) van het landelijk overleg van districtsvoorzitters. Sinds 2015 is Menso Westerouen van Meeteren lid van de Raad van Toezicht van de Stichting 113 Zelfmoordpreventie. Hij is verantwoordelijk voor de portefeuille ‘medische zaken’ en maakt zich bovendien sterk voor de ontwikkeling van zelfmoordpreventie in Nederland.

Liesbeth Blomjous-Landsman
J.E. Blomjous-Landsman (66) was tot haar pensionering in juni 2018 werkzaam als jeugdarts bij de GGD Hart voor Brabant, daarnaast was zij van 1986 tot 2014 secretaris en penningmeester van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, regio Noordoost-Brabant. Zij zette zich o.a. in voor de organisatie van diverse symposia, congressen en bijeenkomsten. Van 2009 tot 2016 was ze bestuurslid en penningmeester van de Stichting Euthanasie in de Psychiatrie (SEP) te Vught. Daar heeft ze zich ingezet om het doel van de stichting bij diverse organisaties van medische beroepsgroepen bespreekbaar te maken en heeft er mede voor gezorgd dat de stichting bij allerlei organisaties op de kaart staat. Blomjous vervult sinds 2007 nog steeds enkele functies in het Vughtse maatschappelijk leven. Zo is zij secretaris van de Stichting Leergeld ’s-Hertogenbosch, thans Vught, waar zij zich heeft ingezet voor de uitbreiding van de organisatie; mede dankzij haar is de stichting een zelfstandige organisatie geworden. Ze is bestuurslid van de Sinterklaasactie ‘De Sint is er voor ieder kind’ die thans wordt voortgezet door de Stichting Vincentius om via een inzamelactie in november en december minderbedeelde kinderen alsnog het Sinterklaasfeest te kunnen laten vieren. Verder is zij nog bestuurslid van de Stichting Kiwanis Fonds Vught en (sinds 2012) bestuurslid van de Parochie Edith Stein te Vught.

Tonny van Kessel
A.H.T.M. van Kessel (73) was mantelzorger voor zijn echtgenote, die in 2017 is overleden. Voorts staat hij ook voor anderen klaar met wie het, al dan niet tijdelijk, wat slechter gaat, zoals zijn schoonzus, een tandemrijder en een buurvrouw. Daarnaast was hij van 2000 tot 2015 als vrijwilliger actief bij Tandemclub Vught als voorrijder op de tandem voor mensen met een visuele beperking. Ook nu is Van Kessel nog heel actief op maatschappelijk terrein. Sinds 2001 is hij vrijwilliger bij de FNV Belastingservice, regio ’s-Hertogenbosch waarvoor hij mensen helpt bij het invullen van de belastingformulieren. Vanaf 2003 fungeert hij meerdere dagdelen per week als gastheer bij Nationaal Monument Kamp Vught. Voor de Stichting Visio De Vlasborch begeleidt hij sinds 2005 eenmaal per week een bewoner bij de buitenluchtactiviteit. Als vrijwilliger (vanaf 2012) bij de RK parochie H. Edith Stein is Van Kessel koster bij de zondagsdiensten en uitvaarten. Daarnaast is hij betrokken bij de bezorging van het kerkblad. Ten slotte is hij penningmeester van de Stichting Jeugdnatuurwacht te Vught.

Enny Sietsma-Lutgendorff
E. Sietsma-Lutgendorff (72) zette zich vanaf 1997 enkele jaren in bij tennisvereniging TC Woburn als vrijwilliger voor de jeugdleden en was o.a. lid van de lustrumcommissie. Sinds 2001 is zij vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Vught, locatie Lambertuskerk. Zij is koster zowel voor de doordeweekse diensten als voor de zondagdiensten. Daarnaast ondersteunt zij bruiloften, begrafenissen en doopdiensten. Tevens doet Enny Sietsma het voorraadbeheer en de aankleding van de kerk. Verder verzorgt zij diners voor kerkgangers, omwonenden, leden van de pastorie en het jaarlijkse sponsordiner. De gelden komen ten goede aan het onderhoud en de restauratie van de monumentale Lambertuskerk. Ook is zij sinds 2012 medeorganisator van spirituele reizen. Daarnaast is zij vanaf 2014 ondersteuner/verzorger voor haar kleindochter, die is gediagnosticeerd met het syndroom van Down.

Patricia Kers-Schmit
P.P.A.M. Kers-Schmit (56) is sinds 1978 vrijwilliger bij Stichting Jeugd Week te Vught. Aanvankelijk begeleidde zij groepjes kinderen. Thans is ze de drijvende kracht achter de keukenploeg en coördinator van 50 vrijwilligers en 250 deelnemers. Zij volgt trainingen, houdt sollicitatiegesprekken en is aanwezig bij overleggen. In 2000 werd zij vrijwilliger bij de basisschool De Baarzen als overblijfkracht en helpt zij bij activiteiten. Verder geeft Patricia Kers sturing aan de musicalgroep. Ook is zij vanaf 2012 als gastvrouw actief bij buurtcentrum De Rode Rik en organiseert er activiteiten voor de jeugd, zoals kids-DOE-middagen. Verder helpt zij bij de Bewoners-BBQ en de Franse Dag.

Kijk ook bij

Expositie Joris van Spaendonck bij Van Loon Galleries

Van Loon Galleries organiseert een expositie met schilderijen van Joris van Spaendonck. De expositie is …