Van links naar rechts: Pierre van den Hurk, Els Van Griensven Ibes, Marianne van Erp, Riet van Roessel Simons en Joseph Pennings. Op de achtergrond burgemeester Roderick van de Mortel

Vijf Koninklijke Onderscheidingen in Vught

Dinsdag 26 april reikte burgemeester Roderick van de Mortel in het Vughtse raadhuis vijf Koninklijke Onderscheidingen uit en een postuum Mobilisatie-Oorlogskruis. De gedecoreerden werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Marianne van Erp
Mr. M.E.G. van Erp uit Vught heeft over een lange periode vrijwilligersactiviteiten verricht op maatschappelijk terrein en zich ingezet voor de samenleving. Ze was tot 2005 bestuurslid van de Stichting Vrienden van het Noordbrabants Museum. Van 1972 tot 1977 was zij begeleider van kinderen uit minderbedeelde gezinnen bij de Colonie des Vacances en France. Tussen 1990-1993 was Marianne van Erp lid van de werkgroep eerste communie in de parochie Vught-Zuid en van 1992-2003 was ze secretaris van de J.C. van Lanschot Stichting. Ze is nog steeds op verschillenden fronten actief. Sinds 2005 is Van Erp medeoprichter en secretaris van de Vereniging Platform Vught Structureel en zet ze zich al jarenlang in voor een goede inpassing van de rijksweg N65 met oog en begrip voor de mogelijkheden, kaders en belangen van inwoners en andere betrokken partijen. Zij was veelvuldig te gast in de uitzendingen van Avulo en Novo3. Door haar aanhoudende inzet heeft zij actief bijgedragen aan een beter plan waarvoor ook meer budget is vrijgemaakt. Vanaf 2012 is ze secretaris van de Vereniging Samen voor Vught (1180 leden). Daar is ze de drijvende kracht die alle verwante bewonersverenigingen in Vught betrekt bij de ontwikkelingen rondom de infraplannen voor N65 en spoor. Zij structureert daarin alle interne en externe communicatie en coördineert de activiteiten. De samenwerking met de gemeente heeft ertoe bijgedragen dat extra middelen ter beschikking zijn gesteld door Provincie en Rijk. Sinds 2021 is Marianne ook secretaris van de Stichting Meetprogramma Infra. Het doel van de stichting is het initiëren, ondersteunen, stimuleren, begeleiden en doen uitvoeren van onderzoeken met betrekking tot metingen van trillingen en geluid bij bewoners langs spoorwegen en wegen veroorzaakt door infrastructurele werken. Ze zet door samenwerking met verschillende experts en kennisinstellingen, waaronder het RIVM, citizen science op de kaart. Naast al deze activiteiten zette Van Erp zich vanaf 1980 tot nu in als ondersteuner van haar schoonmoeder, moeder, tantes, broer en zus bij ziekte.

Pierre van den Hurk
P.A.M. van den Hurk uit Helvoirt is vanaf 1970 lid en vrijwilliger van de Cromvoirtse Fanfare. Hij was van 1992 tot 2019 bestuurslid en fungeerde of fungeert nog steeds als lid van de muziekcommissie en organisator van de halfjaarlijkse rommelmarkt. Hij ondersteunt met kennis van zaken en enthousiasme de andere leden bij het instuderen van moeilijke muziekpassages en leidt de sectie trompettisten. Pierre heeft zich gedurende al die jaren met hart en ziel ingezet voor de fanfare.

Joseph Pennings
J.F. Pennings uit Helvoirt is al vanaf 1968 betrokken bij voetbalvereniging V.V. Helvoirt. Hij is vanaf 2012 tot nu secretaris/vicevoorzitter en zette zich daarnaast o.a. in voor toernooien en was penningmeester en secretaris van het jeugdbestuur. Pennings is sinds 1987 instructeur en muzikaal leider bij Stichting Drumband Prins Maurits te Kaatsheuvel. Drumband Prins Maurits is een band voor mensen met een beperking. Er wordt wekelijks gerepeteerd en de band treedt regelmatig op. Van 1991 tot 1993 was hij vrijwilliger bij KinderVakantieWerk Helvoirt en droeg o.a. bij aan het bedenken van activiteiten en het opstellen van het programma. In 2019 was hij actief als vrijwilliger bij het Comité 75 jaar bevrijding Helvoirt waar Joseph meewerkte aan het organiseren van een tentoonstelling en een herdenkingsavond.

Riet van Roessel-Simons
M.G.J. van Roessel-Simons uit Helvoirt was van 1996 tot 2011 vrijwilliger bij de Nationale Vereniging De Zonnebloem. Ze zette zich in voor zes Zonnebloemvakanties met het hotelschip en begeleidde o.a. de gasten en was medeverantwoordelijk voor de wasserij. Van 1991 tot 2016 was Van Roessel vrijwilliger op het vakantieschip J. Henry Dunant van het Nederlandse Rode Kruis. Ze verzorgde daar dagelijks meerdere gasten en begeleidde de gasten tijdens de excursies en verrichtte huishoudelijke werkzaamheden. Van 1986 tot 2015 was zij tandembuddy bij de Tandemclub Vught voor de slechtziende en blinde fietsers. Daarnaast verrichtte zij daar hand-en-spandiensten. Van 1984 tot nu is Riet vrijwilliger bij Wonen en Dagbesteding Visio de Vlasborch in Vught, onderdeel van de Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Ze ondersteunt de activiteiten en de dagbesteding. Daarnaast begeleidt zij de bewoners naar de artsenbezoeken. Ook zette zij zich in voor de tandemclub van De Vlasborch en onderhield ze telefonisch contact met de bewoners tijdens de coronaperiode om hun eenzaamheid te verlichten.

Els van Griensven-Ibes
E.T.A.M. van Griensven-Ibes ontplooide sinds 1975 een reeks van vrijwilligersactiviteiten voor de gemeenschap. Zo gaf zij van 1975 tot 1983 handenarbeid aan kinderen. Van 1985 tot 1988 was ze secretaris van de Recreatie Volleybal Vught. Van 1986 tot 1989 fungeerde zij eerst als bestuurslid en later als voorzitter van de Stichting Peuterspeelzalen Vught. Van 1987 tot 1997 was zij klassenouder en voorzitter van de evenementencommissie bij basisschool de Baarzen. Ook was Els van 1990 tot 1993 lid van de werkgroep eerste communie bij de parochie Vught-Zuid. Van 1997 tot 2000 maakte ze deel uit van de medezeggenschapsraad bij de Van Maerlandtschool in Den Bosch. Ook maakte zij van 2006 tot 2020 deel uit van het bestuur van Stichting Dommelbaorzedurp. Ze ondersteunde de activiteiten rondom het carnaval en gaf kledingadvies aan de Prinsen en de Raad van Elf. Zij maakte zelf ook sjaals en kostuums. Tot slot was ze daar als lid van de jubileumcommissie, al kon dit evenement vanwege de coronacrisis niet doorgaan. Vanaf 2020 is ze vrijwilliger bij de Stichting Fieke, die kleine vrolijk gekleurde dekentjes en geurdoekjes maakt voor prematuur geboren kinderen en ze naaide al meer dan 400 aantrekkelijke setjes.

Kijk ook bij

Jong talent exposeert in Museum Boxtel

Van 20 april tot en met 30 juni is in Museum Boxtel de expositie ‘MUBO …