Vierde Kwartaalkast Vughts Museum in DePetrus

Vier keer per jaar besteedt het Vughts Museum in DePetrus aandacht aan werk van Vughtse kunstenaars. Het werk mag een kwartaal worden geëxposeerd in de Kwartaalkast. In het vierde kwartaal van 2023 is de kast voor beeldend kunstenaar Jeanne Tax (Diessen 1953). In de Kwartaalkast exposeert zij 3 tafereeltjes (staal met botanic print) 2D opgevuld met kleine assemblagebeelden 3D.

Haar discipline is ‘Beeldhouwen 3D vertaald naar modelleren – portretteren – vrije compositie – conceptuele kunst en Land-art’. Haar composities zijn afgeleid van fantasieën, een gevonden voorwerp, een tekst of een thema. Inspiratie haalt zij uit het thema ‘Alziend oog & Digitale oog’ en het thema ‘Game over’. Zij zoekt het samenspel met materialen die voor handen zijn om zo te komen tot een beeld onder de noemer van assemblage en/of conceptuele kunst. Haar voorkeur gaat uit naar het assembleren van portret en model. In de maand juli 2023 was zij ook in DePetrus te zien met haar expositie Mijn ‘Bubbel’. Meer info op haar website: www.jeannetax.nl.

De kwartaalkast is dagelijks te zien tijdens de openingstijden van DePetrus.

Kijk ook bij

Light on Labs zet digital design, grafiek, glas en keramiek in de spotlights

Vrijdag 1 en zaterdag 2 december Den Bosch Onder de noemer ‘Light on Labs’ slaan …