VET-Vught, voor en door inwoners van Vught

Ingezonden mededeling

Klimaatverandering en duurzaam wonen zijn de basis voor beleid in steeds meer gemeenten. Dit is ook de reden geweest voor de oprichting van VET-Vught. VET staat voor Vughtse Energie Transitie. Het is een burgerinitiatief, gesteund door de gemeente, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en verenigingen, die de wens hebben van een volledig energieneutraal Vught in 2030.

Wat is de doelstelling van VET-Vught?
Energie staat op dit moment centraal bij VET-Vught. Het is mogelijk dat als burgers dit op een gegeven moment wenselijk vinden, er ook nieuwe doelstellingen op bijvoorbeeld sociaal vlak worden toegevoegd. Net zoals veel Brabantse gemeenten, maakt ook Vught deel uit van de Energieregio Brabant Noordoost. De energieregio stelt de Regionale Energie Strategie (RES) vast. Hierin is de doelstelling opgenomen om in de gehele regio in 2030 een minimale CO2-reductie te behalen van 49%. Vught zelf stelt zich al tot doel om geheel CO2-neutraal te zijn in 2030. VET-Vught is hierbij een drijvende kracht om vooral draagkracht bij de inwoners van Vught te creëren. VET-Vught krijgt wel ondersteuning van de gemeente, maar is vooral een burgerinitiatief. Dit slaat bij de burgers altijd beter aan, dan wanneer ingrijpende maatregelen van overheidswege worden opgelegd. VET-Vught richt zich op energieprojecten die bereikbaar zijn voor alle inwoners, ook die financieel minder draagkrachtig zijn. Wanneer zoveel mogelijk mensen meedoen aan lokale energieprojecten zal de CO2-uitstoot geleidelijk verminderen en kunnen de doelstellingen worden behaald.

Project Zonnemaatje
Project Zonnemaatje is een belangrijk project van VET-Vught. VET-Vught mag op een braakliggende terrein een zonnepark bouwen met 1.904 zonnepanelen. Inwoners van Vught kunnen in deze zonnepanelen investeren door certificaten te kopen. In totaal gaat het om 2.086 certificaten, waarbij 1 certificaat een opbrengst heeft van ongeveer 250 kWh per jaar. Een certificaat kost € 262. Dit is een heel mooi initiatief voor inwoners die geen ruimte op het dak hebben voor eigen zonnepanelen of geen zonnepanelen op hun dak willen hebben. De opgewekte stroom wordt verkocht aan energieleveranciers. Wanneer inwoners overstappen naar deze energieleveranciers, ontvangen zij lokaal opgewekte zonne-energie van project Zonnemaatje. Bij investering in project Zonnemaatje, profiteren inwoners ook van een teruggave van de energiebelasting en een kleine vergoeding voor de opgewekte stroom.

Samen slim rijden
Ook ‘Samen slim rijden’ is een project van VET-Vught en heeft als doel om samen met de straat of buurt een auto te delen. Zo worden nutteloze ritten met de auto voorkomen en dat is weer goed voor het milieu. VET-Vught heeft hiervoor de beschikking over vijf voertuigen die op een vaste standplaats in Vught staan. Inwoners kunnen zich aanmelden om gebruik te maken van een dergelijke deelauto. Via een speciale app kan de auto gereserveerd worden en is te zien welke auto’s in gebruik zijn en waar ze staan. Zo is het niet nodig dat iedereen in de buurt over een auto beschikt, maar kunnen meerdere buurtgenoten samen een auto delen. Afhankelijk van het verwachte gebruik van de deelauto, is er een keuze uit drie abonnementsvormen.

Kijk ook bij

Gratis pakket voor Burendag op 25 september!

Zaterdag 25 september is het weer Burendag! Dit jaar is de behoefte aan samen zijn …