Vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester

De Commissaris van de Koning heeft de raad op 15 juni 2018 geïnformeerd dat burgemeester Van de Mortel in zijn klankbordgesprek heeft aangegeven voor herbenoeming tot burgemeester in Vught in aanmerking te willen komen. De procedure voor benoeming of herbenoeming van een burgemeester kent een aantal vast voorgeschreven procedurele stappen. De gemeenteraad moet daarbij onder andere een vertrouwenscommissie instellen. In de gezamenlijke commissievergadering van donderdag 6 september staat het voorstel op de agenda om de raadsleden Floor Bink (PvdA-GL), Mark du Maine (VVD) en Dianne Schellekens (D66) te benoemen tot lid van de vertrouwenscommissie. Voor de herbenoemingsprocedure en de klankbordgesprekken wordt voorgesteld, de commissiesamenstelling te beperken tot 3 leden met ambtelijke ondersteuning van de griffier. Op het moment dat een benoemingsprocedure aan de orde is, zal in het Presidium van de raad de commissiesamenstelling opnieuw aan de orde gesteld worden.

Kijk ook bij

O’pen Atelierroute Oisterwijk

Op zondag 30 juni is de tweede editie van de O’pen Atelierroute Oisterwijk. Het is …