© www.marjoleininhetklein.com

Versnellen bouw ‘tiny houses’

Tijdens de begrotingsbehandeling dienden PvdA-GL samen met GB een motie in om te komen tot een versnelling van de plannen om op zorgterrein Voorburg ‘Tiny Houses’ te realiseren voor een periode van minimaal 5 tot 10 jaar.

Het gaat om alternatieve tijdelijke woonvormen om de starters op de woningmarkt op korte termijn aan woonruimte te helpen. Het Vughtse college heeft onlangs een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Reinier van Arkel over de ontwikkeling van het zorgpark. Wethouder Guus van Woesik vertelde dat het college had verwacht eind dit jaar de ontwikkelvisie van Reinier van Arkel te ontvangen om daarna snel stappen te kunnen zetten. Helaas is het Reinier van Arkel, de eigenaar van de grond, niet gelukt om de visie te presenteren.

De verwachting is dat de ontwikkelingsvisie pas midden 2020 gereed zal zijn, dit heeft o.a. mede te maken met de inpassing van de school Zuiderbos. Het is volgens de wethouder niet verstandig vooruitlopend op een totaalplan, afzonderlijke plannen voor ‘tiny houses’ te gaan ontwikkelen. Hij adviseerde daarom de motie aan te houden. Die werd daarna van tafel gehaald. Overigens gaf de wethouder aan dat er mogelijk ook andere plekken zijn om ‘tiny houses’ te bouwen.

Kijk ook bij

Speelgoedbank Vught zoekt vrijwilligers

De speelgoedbank Vught is na de geslaagde inzameling sinds eind oktober open voor kinderen van …