Verplaatsing Vlaamsche schuur in commissie

De commissie ‘Ruimte’, die op de agenda stond voor 30 augustus, gaat niet door. De agendapunten worden nu behandeld in de gezamenlijke commissievergadering van donderdag 6 september. De vergadering begint om 20.00 uur. Op de agenda staat o.a. de goedkeuring van het bestemmingsplan ‘Sint-Lambertusstraat 70, Cromvoirt’. Dit heeft te maken met de voorgenomen verplaatsing van een monumentale Vlaamsche schuur.

Op 16 januari 2018 heeft het Vughtse college besloten om onder voorwaarden mee te werken aan de verplaatsing van de Vlaamsche schuur aan de Sint-Lambertusstraat 33 in Cromvoirt via een herziening van het bestemmingsplan. Op 15 mei 2018 heeft het college ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan en daarna is de gebruikelijke procedure gestart. Verder werd besloten met de initiatiefnemers een realisatieovereenkomst te sluiten. Op het perceel staat een Vlaamse schuur, als bijgebouw bij de woonboerderij. Beide gebouwen maken deel uit van een gemeentelijk monument. Zowel de woonboerderij als de Vlaamse schuur staat al geruime tijd te koop en is onbewoond. Beide gebouwen zijn ingepakt met plastic om verder verval te voorkomen. Potentiële kopers zien op tegen de renovatie van beide gebouwen. De eigenaar/bewoner van het pand Sint-Lambertusstraat 70 te Cromvoirt, is van plan de Vlaamsche schuur te verplaatsen naar zijn perceel. Door verplaatsing van de Vlaamse schuur kan dit historisch erfgoed behouden blijven en ook dienst doen als winteronderkomen voor de schapen en opslag voor hooi en stro. Het plangebied Sint-Lambertusstraat 70 is gelegen in het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2011 ‘. Op het bestemmingsplan zijn door omwonenden, andere overheden en organisaties geen zienswijzen ingediend.

Kijk ook bij

Kom gratis luisteren naar een mooi verhaal

Voorleeslunch Dit jaar wordt de tiende editie van ‘De Nationale Voorleeslunch’ gehouden. Ter gelegenheid hiervan …