Tracé-impressie

Vernieuwingen spoor tussen Meteren en Boxtel kunnen doorgaan

De vernieuwingen aan het spoortraject Meteren-Boxtel kunnen in principe doorgaan. Dat staat in een gedeeltelijke eind- en tussenuitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (21 december 2022). Een groot aantal omwonenden kwam bij de Afdeling Bestuursrechtspraak in beroep tegen het Tracébesluit Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren-Boxtel dat de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft vastgesteld.

In het Tracébesluit staat dat het spoor tussen Den Bosch en Vught wordt uitgebreid met twee sporen. Hierdoor wordt het treinverkeer tussen Amsterdam en Eindhoven ‘ontvlochten’ van het treinverkeer tussen Tilburg en Nijmegen. Verder komt er onder andere een verdiepte bak met twee sporen in Vught en een nieuwe spoorboog bij Meteren (de Zuidwestboog). De Zuidwestboog maakt het mogelijk dat de goederenterreinen richting het zuiden van het land gebruik gaan maken van de bestaande Betuweroute, die speciaal is bedoeld voor goederentreinen.

Dimitri Kruik, regiodirecteur bij ProRail is blij met het besluit van de Raad van State. “De vernieuwingen aan het spoortraject Meteren-Boxtel zijn een onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoor. Met dit programma passen we het spoor aan om hoogwaardige treinverbindingen te realiseren om de groei van reizigersvervoer en goederenvervoer op te vangen. Met dit besluit kan ProRail verder werken aan het programma en aan een veiliger spoor, daar zijn we blij om.”

Uitspraak van de Raad van State

Beroepen
Tegen het Tracébesluit kwamen 32 bezwaarmakers in beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Onder hen vooral omwonenden en een aantal bewoners- en buurtverenigingen. Zij vrezen dat het Tracébesluit negatieve gevolgen zal hebben voor het woon- en leefklimaat langs het spoor. Het gaat hen daarbij in het bijzonder om geluid- en trillinghinder en de gevolgen voor de veiligheid. Ook betwijfelen zij het nut en de noodzaak van het Tracébesluit en vinden zij dat de alternatieven niet voldoende overwogen zijn. Op één na krijgen zij in de uitspraak van vandaag geen gelijk.

De staatssecretaris heeft volgens de Afdeling Bestuursrechtspraak de gevolgen voor geluid- en trillinghinder voldoende onderzocht. Ook is er goed gemotiveerd waarom de keuzes in het Tracébesluit zijn gemaakt en waarom deze noodzakelijk zijn. De door de appellanten aangedragen alternatieven zijn volgens de Afdeling Bestuursrechtspraak – gezien de kosten en de doelstellingen van dit Tracébesluit – geen redelijke alternatieven. Een aantal bezwaarmakers vindt dat de kans op schade aan panden aan de Willem van Oranjelaan in ’s-Hertogenbosch te laag is ingeschat. Zij krijgen weliswaar gelijk, maar dat heeft geen gevolgen voor het Tracébesluit, omdat de staatssecretaris dit na extra onderzoek in een herstelbesluit al heeft aangepast. Voor al deze bezwaarmakers komt met deze uitspraak vandaag een einde aan de procedure.

Onderstation
Een van de bezwaarmakers krijgt wel gelijk. Een inwoner van Vught voerde aan dat de plannen voor een nieuw ‘onderstation’ vlakbij zijn woning nog onduidelijk zijn. In een onderstation zitten technische voorzieningen die zorgdragen voor de energievoorziening van de spoorlijn. Volgens de inwoner zijn de effecten van het onderstation voor zijn woon- en leefklimaat onvoldoende onderzocht. De Afdeling Bestuursrechtspraak geeft hem daarin gelijk.

De staatssecretaris moet binnen twintig weken alsnog onderzoek doen naar de aanvaardbaarheid van het onderstation bij zijn woning. Voor deze bezwaarmaker is dus nog geen einde gekomen aan de procedure. Als de staatssecretaris een nieuw besluit heeft genomen voor deze bezwaarmaker, zal de Afdeling Bestuursrechtspraak een einduitspraak doen.

Hoe verder?
Met deze tussenuitspraak is er nu duidelijkheid voor het Tracébesluit. ProRail gaat starten met de uitvoering, rekening houdend met de uitspraak. Tegelijkertijd start ProRail het onderzoek naar het onderstation.

N65
Vandaag heeft de Afdeling bestuursrechtspraak ook uitspraak gedaan in enkele zaken over de reconstructie van de N65. Verschillende bezwaarmakers die bezwaar hebben tegen het tracébesluit kwamen ook tegen de bestemmingsplannen voor de N65 in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

Kijk ook bij

Vughterstede verwelkomt Buurtverbinders

Samen bouwen aan een levendige gemeenschap Wat zijn ze toch allemaal aan het doen bij …