Verlaging woonlasten in Vught

In de programmabegroting 2023 werd al een verlaging van de afvalstoffenheffing voor 2023 aangekondigd. In de begrotingsvergadering van 3 november wilde Joris Vrensen (PLV) meteen spijkers met koppen slaan en kwam met het amendement ‘Verlaging lastendruk’ waarin het Vughtse college werd opgedragen de vaste kosten in de afvalstoffenheffing voor 1 persoonshuishoudens die containers gebruiken te verlagen van 124,20 per jaar naar 120 euro en voor meerpersoonshuishoudens van 188,28 naar 170 euro. Voor bewoners van flats, die gebruikmaken van verzamelcontainers, voor 1 persoonshuishoudens van 175,68 naar 160 euro en voor meerpersoonshuishoudens van 274,32 naar 260 euro per jaar.

Volgens Vrensen was deze verlaging gerechtvaardigd, omdat de service van de afvalstoffendienst in Vught is verlaagd, omdat het serviceniveau is gedaald o.a. door het terugbrengen van de ophaalfrequentie van sommige producten. Ook zouden volgens Vrensen de opbrengsten groter worden door de plaatsing van chips op de afvalbakken.
Wethouder Fons Potters ontraadde het amendement. Hij wees erop dat de tarieven in Vught nooit tijdens de begrotingsvergadering worden vastgesteld, maar pas in december, tijdens de laatste raadsvergadering van het jaar. Bovendien zou het niet verstandig zijn omdat in de eerstvolgende collegevergadering de verlaging van de afvalstoffenheffing besproken wordt. En volgens Potters zou het daarbij gaan om een grotere verlaging dan door de PLV werd voorgesteld. Vrensen trok daarna zijn amendement in.
Ondanks de indexering van de Onroerendgoedbelasting (OGB) met 2,8% was Nathalie Pullens (VVD) toch tevreden over de ontwikkeling van de woonlasten. Zij zag de beperkte verrekening van de huidige inflatie van rond de 10% in de OZB ook als een daling van de woonlasten.

Kijk ook bij

Martien en Jet van Broekhoven 65 jaar getrouwd

Martien (87) en Jet (86) van Broekhoven zijn op 20 juli 65 jaar getrouwd. Zij …