Verkiezingsdebatten bij NOVO3

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 18 november houdt NOVO3 een aantal debatten. De komende zaterdagen zijn er drie debatten te beluisteren met de lijsttrekkers van de zes politieke partijen in Vught.

Daarvoor is het tweede uur van het actualiteitenprogramma Blikveld tussen 11.00 en 12.00 uur ingeruimd. Steeds twee lijsttrekkers gaan dan in debat. Komende zaterdag 24 oktober gaan Mark du Maine (VVD) en Rutger Jans (CDA) van start. Op 31 oktober en op 7 november wordt deze debatreeks voortgezet. In elk debat komen drie actuele thema’s aan bod. De lijsttrekkers brengen zelf ieder een onderwerp in, het derde thema wordt bepaald door de redactie van Blikveld. De deelnemers krijgen alle gelegenheid duidelijk te maken waar zijn/haar partij voor staat. Deze debatten zijn uiteraard live – ook op video – te volgen via www.novo3.nl en ook terug te luisteren.

Slotdebat via livestream
Op zaterdag 14 november is er het afsluitende verkiezingsdebat met de zes lijsttrekkers, dat van 10.00 tot 12.00 uur rechtstreeks wordt uitgezonden vanuit het raadhuis in Vught. Dat debat is te volgen via een livestream op de site van NOVO3. De thema’s die in dit debat aan de orde komen, zijn natuur en milieu, woningbouw, sport en cultuur en burgerparticipatie.

Kijk ook bij

De Avond4daagse Vught gaat door

“Een tweede jaar zonder Avond4daagse Vught is ondenkbaar. Vorig jaar hebben we het besluit moeten …