Verkenning mogelijke fusie Van Beuningen Stichting en Woonwijze

De Vughtse woningcorporaties Woonwijze en Charlotte Elisabeth van Beuningen Stichting onderzoeken de mogelijkheden om te komen tot een fusie. Om dit proces goed te begeleiden, stelt de Charlotte Elisabeth van Beuningen Stichting per 1 mei de ervaren Ton Streppel aan als interim-bestuurder. Er loopt een procedure om Gerrit Bloemink te benoemen als lid van de Raad van Toezicht.

“Betaalbaarheid, beschikbaarheid en de goede service voor de huurders garanderen. Dat is voor ons van het grootste belang”, zegt Gustav Breuer, waarnemend directeur-bestuurder van de Charlotte Elisabeth van Beuningen Stichting. “Wij hebben slechts 184 woningen. Om zelfstandig door te gaan, moet steeds meer worden geïnvesteerd in uitgaven die door regelgeving worden veroorzaakt. Dit gaat ten koste van onze huurders en dat vinden we niet langer verantwoord. Woonwijze heeft dit al op orde en is een gezonde woningcorporatie met stevige wortels in Vught, die onlangs nog een uitstekende beoordeling kreeg voor haar maatschappelijke visitatie. Dat maakt het voor ons logisch om als eerste een fusie met Woonwijze te onderzoeken.”

Versterkt de efficiency
Woonwijze heeft circa 3.000 woningen. Voor de corporatie kan het samengaan zorgen voor een mooie toevoeging aan het woningbezit. Ook versterkt het de efficiency en zorgt het voor een nog diepere verankering in Vught waarop zij nadrukkelijk de focus legt. De corporaties hebben een intentieovereenkomst getekend om te kijken of het mogelijk is om tot een fusie te komen. Hiervoor wordt op dit moment een zogenaamd duediligenceonderzoek gedaan dat de mogelijke risico’s in beeld brengt. Ook worden er zienswijzen gevraagd aan onder andere de huurdersvertegenwoordigers en betrokken gemeenten.

Interim-directeur-bestuurder
Om de continuïteit van de Charlotte Elisabeth van Beuningen Stichting en het proces van de mogelijke fusie te begeleiden, wordt per 1 mei bedrijfseconoom Ton Streppel benoemd als interim-directeur-bestuurder van de Charlotte Elisabeth van Beuningen Stichting. Ton Streppel woont in Rosmalen en is vertrouwd met de corporatiesector. Zo was hij van 2003 tot eind 2013 directeur-bestuurder van WonenBreburg (Tilburg/Breda) en onlangs nog interim-bestuurder bij TBV Wonen in Tilburg. Om de Raad van Toezicht compleet te maken, loopt er een benoemingsprocedure om de ervaren commissaris en voormalig accountant bij PwC Gerrit Bloemink tijdelijk te laten toetreden.

Kijk ook bij

Lezing ‘Portretten uit de Bourgondische en Habsburgse tijd’

Op 8 februari geeft Joyce Tritschler-van Os een lezing in DePetrus over portretten uit de …