Krappe inrit vanaf Helvoirtseweg/ ‘brede’ Taalstraat naar ‘smalle’ Taalstraat

Verkeerslichten op Helvoirtseweg?

De reacties op de zienswijzen op het bestemmingsplan voor de N65 zijn onlangs bekendgemaakt. Aanvankelijk zou het bestemmingsplan in de raadsvergadering van april worden behandeld, maar dat zal waarschijnlijk niet doorgaan omdat alle activiteiten van de gemeenteraad zijn opgeschort door de coronacrisis. Bij de stukken zit ook een verkeerskundige analyse voor de Helvoirtseweg. Die is gemaakt omdat deze weg aanzienlijk drukker zal worden in de toekomst. Dat gaat waarschijnlijk zorgen voor enkele knelpunten. In de conclusie wordt gesteld dat voor de kruising met de Van Voorst tot Voorststraat een verkeerslicht een goede oplossing is. Ook voor de kruising met de Rembrandtlaan – net over het spoor vanaf de N65 gezien – en met de Kapellaan zou op termijn aan een verkeerslicht gedacht kunnen worden.

Doordat de Helvoirtseweg richting Den Bosch-Utrecht geen oprit krijgt in de nieuwe situatie, wordt de Helvoirtseweg drukker. De prognoses voor 2030 gaan uit van de volgende aantallen: ten westen Van Voorst tot Voorststraat 7.400 motorvoertuigen per etmaal, tussen Van Voorst tot Voorststraat en Rembrandtlaan 10.360, tussen Rembrandtlaan en Kapellaan 10.790, tussen Kapellaan en Heikantstraat 11.000 en tussen Heikantstraat en Taalstraat 8.930. Een intensiteit van tussen de 8.000 en 15.000 per etmaal sluit volgens de onderzoekers van Arcadis goed aan op een weg met een gebied ontsluitende functie. Ze merken wel op dat alléén op intensiteit, geen harde bovengrens te stellen is. Of een weg wel of niet goed functioneert hangt namelijk ook af van de vormgeving van de weg en de voorzieningen langs de weg. Eerder is bij een onderzoek naar de gevolgen van de verbouwing van de N65 op het Vughtse wegennet al aangegeven dat dit kruispunt de grootste bottleneck zal worden. Er zijn twee opties onderzocht om het probleem op te lossen, een rotonde of verkeerslichten. Verkeerslichten hebben volgens Arcadis de meeste potentie, maar die leiden wel tot langere wachtrijen. Deze wachtrijen kunnen op de Van Voorst tot Voorststraat juist zorgen voor extra weerstand waardoor verkeer niet meer via deze route gaat rijden. Dat zou mooi zijn, want een intensiteit van 6000 motorvoertuigen per dag wordt voor een 30km-straat wel als een grensgeval gezien. De onderzoekers noemen het bijzonder dat de Van Voorst tot Voorststraat met allerlei kruispuntplateaus zoveel verkeer aantrekt. Verkeerslichten zijn eveneens een oplossing voor de gevaarlijke oversteek van fietsers op dit kruispunt.

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 25 maart. Dat kan ook online; klik hier.

Kruising Kapellaan, zonder opstelstrook, voor links- en rechts afslaand verkeer, waar in de spits wachtrijen staan.
Kruispunt Helvoirtseweg-Van Voorst tot Voorststraat. Verkeerslichten zouden hier een oplossing moeten bieden.

Kijk ook bij

Blackjack in trek als gezelschapsspel

Ingezonden mededeling De huidige lockdown duurt al enkele weken en het einde is nog steeds …