Vergadering Gezamenlijke Commissie 30 januari

Donderdag 30 januari vergadert de Gezamenlijke Commissie in de commissiekamer van het Vughtse raadhuis. In tegenstelling tot wat er staat in Het Klaverblad van 29 januari is de Speeldoos géén agendapunt.

Tijdens de vergadering debatteren raads-, burger- en collegeleden over o.a.: Kadernota 2021 Brabants Historisch Centrum (BHIC), wijzigen komgrens A65-N65 o.b.v. voorkeursalternatief plus (VKA+) en de zienswijze voor toekomstige koers samenwerking WSD. Deze avond kan er worden ingesproken. Aanvang 20.00 uur. De vergadering is ook rechtstreeks te volgen via internet.

Kijk ook bij

Twee nieuwe exposities in Museum Slager

Vanaf 12 december zijn in Museum Slager twee nieuwe exposities te zien: ‘Fotografie met een …