Vereniging Kerstkoor Boxtel alweer in voorbereiding

De Vereniging Kerstkoor Boxtel zet de traditie voort van het voormalige Projectkoor Boxtel. Vorige jaar debuteerde het nieuwe koor succesvol met stemmige concerten in Boxtel en Schijndel.

Hoewel Kerstmis nog ver weg is, zijn inmiddels de voorbereidingen voor de komende decemberconcerten alweer begonnen. Het programma is klaar en de afspraken voor optredens zijn gemaakt. Het koor zal onder meer optreden in de Sint-Petrus Basiliek in Boxtel, in de Abdij van Berne in Heeswijk, in de Sint Petrus kerk in Oisterwijk en in het Wereldhuis in Boxtel. Tot grote spijt van de koorleden komt het optreden in Schijndel te vervallen.

De concerten staan opnieuw onder de deskundige leiding van dirigent Leo Spoor. In het koor is nog plaats voor enkele zangers en zangeressen. Er wordt eenmaal per week in Boxtel gerepeteerd. De eerste repetitie is eind augustus. Belangstellenden kunnen zich melden bij de voorzitter: franspeijnenburg@planet.nl.

De concerten zijn gratis toegankelijk; er wordt wel gecollecteerd, maar om de continuïteit van het koor te kunnen waarborgen, wordt iedereen uitgenodigd om zich als donateur aan te sluiten bij de Vrienden en Vriendinnen van het koor. Dat kan door een vrijwillige bijdrage te storten op rekening NL19 INGB 0009021939 ten name van Vereniging Kerstkoor Boxtel.

Kijk ook bij

Martien en Jet van Broekhoven 65 jaar getrouwd

Martien (87) en Jet (86) van Broekhoven zijn op 20 juli 65 jaar getrouwd. Zij …