Vereniging 55+ Helvoirt 60 jaren jong

In augustus 1957 werd door 6 enthousiaste Helvoirtenaren de RK Bond Ouden van Dagen opgericht.  Men startte met 54 leden en de contributie bedroeg destijds zes gulden per jaar. Als gevolg van een voortgaande groei van het ledenbestand werd in de daarop volgende jaren drie maal besloten om de naam van de vereniging te wijzigen.  Sinds maart 2012 is de naam ‘Vereniging 55+ Helvoirt’. Zij telt thans 640 leden en is gehuisvest in het HelvoirThuis.

Door Vereniging 55+ wordt er voor haar leden, naast de geijkte activiteiten zoals bijvoorbeeld biljarten, kienen en bridgen, ook veel aandacht besteed aan bewegingsactiviteiten en kan men creatief bezig zijn zoals schilderen, glas-in-loodbewerkingen en toneelspelen. Een educatief aspect is terug te vinden tijdens thema-avonden, bij het luisteren naar klassieke muziek en niet te vergeten bij de vele computercursussen. Naast het organiseren van genoemde activiteiten is ‘Welzijn en Zorg voor ouderen’ ook een voortdurend aandachtspunt van de Vereniging. Dankzij 97 vrijwilligers ligt er een solide basis voor een verdere gezonde groei.

Ter herinnering aan de rijke geschiedenis van de Vereniging is er een jubileumboek geschreven. Wat uit dit boek vooral blijkt is, dat de Vereniging in al haar activiteiten met de tijd is meegegaan én dat zesteeds heeft gezocht naar ‘verbinding’: er met elkaar en voor elkaar zijn én het slaan van een brug tussen mensen om te zorgen dat zij elkaar begrijpen en, waar nodig, een kloof overbruggen.

Op 8, 9 en 10 september zal het 60-jarig bestaan worden gevierd in het HelvoirThuis.

Op vrijdag 8 september is er om 12.00 uur voor de leden een feestelijke lunch met voor de liefhebbers aansluitend een nostalgisch treintochtje. Iedere Helvoirtenaar kan dan genieten van de demonstraties door de hobbyclubs, zoals schildere en glas-in-lood alsook de individuele hobby’s van leden. Daarbij is ook aan de (klein)kinderen gedacht, te weten met een nostalgische ijscokar en een poffertjeskraam en voor het bewegen een heus springkussen. ’s Avonds om 20.00 uur komen de Thunderbirds de dansavond (ook voor niet-leden) opluisteren.

Zaterdagmiddag staat een receptie voor genodigden gepland en op zaterdagavond is er (ook voor niet-leden) om 19.30 uur een speciale voorstelling over het leven van Jules de Corte met om 21.30 uur een optreden van het dixielandorkest ‘Grint’. Op zondag 10 september worden vanaf 17.30 uur de feestelijkheden afgesloten met om 18.00 uur een sharing diner met muzikale intermezzo’s voor de leden.

Het hele programma staat op de homesite van Vereniging 55+, www.55plushelvoirt.nl, onder het kopje nieuwsitem 4.

Kijk ook bij

Vijf nieuwe vaarroutes door de Zuiderwaterlinie

De Zuiderwaterlinie vertelt het typisch Nederlandse verhaal van verdedigen met water. Met vijf nieuwe vaarroutes …