Verduurzaming gemeentelijke gebouwen kost miljoenen

Volgens het huidige Bestuursakkoord streeft de gemeente Vught ernaar om een nul-op-de-meter-organisatie te worden. Dat streven zal, gezien de verkiezingsprogramma’s, ongetwijfeld in het nieuwe akkoord worden opgenomen. Dit betekent dat de gemeente in de toekomst alle energie die wordt verbruikt in gemeentelijke kantoren, sporthallen en andere gebouwen zelf wil opwekken. Ook wordt gestreefd naar het energiezuiniger maken van het gemeentelijk vastgoed. Hiermee wordt een goed voorbeeld aan inwoners en ondernemers gegeven.

Om inzichtelijk te maken welke extra maatregelen nodig zijn en de kosten die eraan verbonden zijn om nul op de meter te bereiken, is door een adviesbureau per gebouw een plan opgesteld. Uit de plannen blijkt dat er forse ingrepen nodig zijn, die om stevige investeringen vragen. Deze investeringen hebben veelal een terugverdientijd die economisch niet rendabel is. Voor alle gebouwen is uitgegaan van een aantal verschillende maatregelen, zoals aanbrengen dakisolatie, vervangen glas/kozijnen, verbetering kierdichting, isoleren gevel, toepassing balansventilatie, vervanging cv-ketel door warmtepomp en installatie van zonnepanelen.

Kosten
In de raadsinformatiebrief wordt een inschatting van de kosten voor 6 gebouwen vermeld op basis van de noodzakelijke ingrepen. Daaruit blijkt dat de maatregelen voor het gebouw van de Bor/Brandweer 586 duizend euro gaat kosten, de sporthal aan de Martinilaan vraagt een investering van 689 duizend, het buurthuis van de Lunnetten 101 duizend, het nieuwe schoolgebouw in het Stadhouderspark waarin Koningslinde, Molenven en Partou gevestigd zijn, 446 duizend, de milieustraat en de Kringloopwinkel aan de Ketting 103 duizend en Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg aan de Brabantlaan 65 duizend euro. In totaal gaat het om 1.990.00 euro. Er zijn 3 gebouwen waarvoor het onderzoek nog loopt: de gymzaal bij de school in het Stadhouderspark, sporthal Elzenburg en het gemeentekantoor aan de Secretaris van Rooijstraat. Voor deze investeringen zijn nog geen middelen begroot. Op het moment dat definitief is welke maatregelen en middelen nodig zijn, wordt er een gefaseerde planning voor de uitvoering gemaakt. Naar verwachting gebeurt dat in het eerste kwartaal van 2021.

Kijk ook bij

Expositie Joris van Spaendonck bij Van Loon Galleries

Van Loon Galleries organiseert een expositie met schilderijen van Joris van Spaendonck. De expositie is …