De overweg bij de Loonsebaan verdwijnt en wordt vervangen door fietstunnel met hellingsbaan van 60 meter

Verdiepingswandeling langs het spoor

Woensdag 2 juni vond een ‘verdiepingswandeling’ plaats voor Vughtenaren die vanaf 2022 direct worden geconfronteerd met de verdieping van het spoor. Theo Smit van Samen voor Vught verzamelde tijdens de twee uur durende wandeling de zienswijzen van de betrokkenen. Hun opmerkingen kunnen van groot belang zijn bij de verdere uitwerking van de plannen en vormen waardevolle input voor de Klankbordgroep Spoor, waarvan Smit ook lid is.

Door Maarten Kroese

Samen voor Vught is een samenwerkingsverband van dertien Vughtse belangengroepen. SvV zet zich al geruime tijd in om de plannen voor en uitvoering van het PHS/Goederenherroutering samen met inwoners van Vught te volgen en waar mogelijk bij te sturen. Zoals bekend wil ProRail met het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) 30 tot 40 procent meer treinverkeer mogelijk maken zonder het aanleggen van extra sporen. Het betreft zowel passagiers- als goederentreinen.

Overlast verminderen
De verdieping van het spoor zal de overlast voor veel Vughtenaren in de toekomst sterk verminderen, maar voor het zover is kunnen zij juist veel extra overlast verwachten. Deze gigantische operatie is pas tegen 2030 afgerond. Met het verzamelen van zoveel mogelijk gegevens wil Samen voor Vught het gemeentebestuur, de aannemer en ProRail ondersteunen. Belangrijk doel is de maximalisatie van inspraakmogelijkheden. Inspraakvoorbeeld voor Samen voor Vught is de aanleg van een verdiepte busbaan in Hilversum, waarbij gebruik is gemaakt van de zogeheten BLVC-methode: Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie. Dezelfde elementen die ook in Vught van belang zijn.

Trillingsmeter
Tijdens de snikhete wandeling (29 graden) van het Versterplein naar de Postweg en via de Wolfskamerweg terug naar start wordt gestopt op de bekende probleemlocaties. Op de Verlengde Kampdijklaan wordt tevens stilgestaan bij de onlangs geïnstalleerde trillingsmeter. Uit de meetresultaten blijkt de installatie perfect te werken. Het is de eerste van een serie trillingsmeters, binnenkort worden de meetlocaties uitgebreid. Theo Smit vertelde de geïnteresseerden uitvoerig over de achtergronden van dit unieke meetproject, waarin wordt samengewerkt met het RIVM. Met betrekking tot de privacy wordt ervoor gezorgd dat er veilig en gecontroleerd wordt omgegaan met de data. Samen voor Vught zoekt voor dit project vrijwilligers. Ze kunnen aanmelden via info@samenvoorvught.nl.

De verdiepingswandeling leverde veel belangwekkende informatie op, dankzij dit initiatief van Samen voor Vught. De Klankbordgroep kan hiermee weer verder op weg. In de hoop dat dit ingrijpende infrastructurele project goed zal aflopen voor alle betrokkenen.

Kijk ook bij

De Corona Monologen: zes indringende voorstellingen

Tijdens de ‘Bossche Zomer’ zullen De Corona Monologen (een terugblik…) te zien zijn. Van 7 …