Verbeteringen spoor Vught-Noord

Vorige week werden de bewoners van Vught-Noord in straatgesprekken bijgepraat over de optimalisaties van de PHS-plannen voor hun straat. Over het spoorontwerp in Vught-Noord hebben de gemeente Vught en omwonenden meerdere malen met elkaar om de tafel gezeten. Onderwerp van gesprek was daarbij of het ontwerp, zoals opgenomen in het Ontwerptracébesluit (OTB) PHS Meteren-Boxtel, nog verbeterd kon worden.

Het blijkt mogelijk een aantal optimalisaties door te voeren. De bewoners werden geïnformeerd over de mogelijke aanpassingen van het spoorontwerp Vught-Noord en de routes van het bouwverkeer in Vught-Noord. Over de voorgestelde optimalisaties kunnen nu al zienswijzen worden ingediend. Het definitieve Tracébesluit komt in de tweede helft van 2019 aan de orde.

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 7 november. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

Pilotenhulp en de vooroorlogse Werkliedenvereniging

In de meest recente uitgave van ‘Schatten van Vught’ vertelt Wieke Schrover over een dramatische …